Sun Home
Studiul căilor de reglare a biosintezei polizaharidelor la cianobacteria Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03

Autori:

RUDIC VALERIU, COJOCARI ANGELA, CEPOI LILIANA, MISCU VERA

Rezumat:

The influence of 19 coordinating compounds of Zn(II), Mn(II), Fe(III), Mo(VI), Cr(III)and Ni(II) on endo- and exopolysaccharides biosynthesis in Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03 have been studied. The most effective stimulators of these remedies became the Mn(II) coordinating compounds with halogenoacetates.Было изучено влияние 19-и координационных соединений Zn(II), Mn(II), Fe(III),Mo(VI), Cr(III) и Ni(II) на биосинтез эндо и экзополисахаридов у Nostoc linckia (Roth)Born et Flah CNM-CB-03. Самыми эффективными стимуляторами биосинтеза этих веществ оказались координационные соединения Mn(II) с галогеноацетатами.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (305)

Anul:

2008

Descarcă

Download PDF (0.51 MB)

Ediţia curentă

journal