Sun Home
Cuprins
Санокреатологическая теория психического здоровья. I. основные современные представления о психическом здоровье
4
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Vudu Grigore, Balmus Victoria, Beşetea Tatiana, Gheorghiu Zinaida, Ştirbu Eugeniu, Vudu Lorina, Frunze Rodica
Review of mosquito (diptera: culicidae) species records in the Republic of Moldova
15
Şuleşco Tatiana, Toderaş Ion, Toderaş Lidia
Androsterilitatea citoplasmatică la diferite plante de cultură
22
Duca Maria, Port Angela, Zgardan Dan
Semnificaţia apei in coordonarea şi integrarea funcţiilor plantei in condiţii de secetă.
38
Ştefîrţă Anastasia
Специфика изменений ЭКГ под влиянием нормобарической гипоксии
53
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Caraterzi Galina
Modificări moleculare şi morfologice dirijate ale celulelor spermatice in progresia spermatogenezei
65
Balan Ion
Determinarea accelerată a termotoleranţei frunzelor de Buxus sempervirens l. cu ajutorul metodei de scurgere a electroliţilor
82
Nemerovschii A., Dascaliuc Alexandru
Влияние орошения на влажность воздуха и моделирование водного режима при возделывании томатов
92
Botnari Vasile
Random amplified polymorphic dna (rapd) variation among populations of the Hypericum perforatum l in R. Moldova
104
Duca Maria, Budeanu Oleg, Grosu Cătălin-Alexandru, Ţapu Lucia, Chilari Rodica
Перспективные гетерозисные гибриды поликросс F1 Lavandula angustifolia Mil.
110
Maşcovţeva Svetlana, Gonceariuc Maria, Kulciţki Veaceslav, Balmuş Zinaida, Sîrbu Tatiana, Botnarenco Pantelimon
Evaluarea efectului biochimic al mutaţiei opaque-2 in genomul porumbului tetraploid
118
Palii Andrei, Batîru Grigorii, Rotari Alexandru, Rotari Eugen, Comarova Galina
Evaluarea potenţialului adaptiv al populaţiilor de peşti in condiţiile ecologice actuale ale sectoarelor mijlociu şi inferior al fl. Nistru
126
Crepis Oleg, Usatîi Marin, Usatîi Adrian, Şaptefraţi Nicolae, Ungureanu Laurenţia, Cebanu Aureliu, Bodean Anatolie, Dumbrăveanu Dorin, Rusu Vadim, Silitrari Elena
Diversitatea ihtiofaunei, raportul numeric şi extinderea ariilor de răspandire a unor specii de peşti din sectoarele mijlociu şi inferior al fl. Nistru
134
Usatîi Adrian, Crepis Oleg, Usatîi Marin, Şaptefraţi Nicolae, Cebanu Aureliu, Croitoru Ion, Bujor Aliona, Rusu Vadim
Acţiunea compuşilor coordinativi ai cobaltului cu dioximinele asupra unor procese biosintetice la alga roşie Porphyridium cruentum
144
Rudic Valeriu, Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Miscu Vera, Chiriac Tatiana, Cojocari Angela, Lozan Vasile, Coropceanu Eduard, Bologa Olga
Influenţa stresului oxidativ asupra activităţii catalazei şi productivităţii micromicetei Penicillium funiculosum CNMN FD 11
151
Sîrbu Tamara
Monitorizarea activităţii complexelor antioxidante din porphyridium cruentum prin aplicarea unor metode nespecifice
158
Sadovnic Daniela
Rarităţi pedologice in campia de sud a Moldove
168
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Marcov Ion, Curcubăt Stela
Evaluarea impactului deşeurilor asupra ecosistemului raului Bic
174
Negara Corina, Bulimaga Constantin, Grabco Nadejda
Aniversări. Academicianul Gheorghe Duca – savant şi manager al ştiinţei de prestigiu internaţional
183
Furdui Teodor, Guceac Ion, Ciochină Valentina
Aniversări. Renumitul savant pedolog Igor Krupenicov la 100 de ani de la naştere
193
Furdui Teodor, Ursu Andrei

Ediţia curentă

journal