Sun Home
Cuprins
Психическое здоровье c позиции анокреатологии и системогенеза. (Лекция на VIII-ом Международном междисциплинарном конгрессе “Нейронаука для медицины и психологии”)
4
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Vudu Lorina
Impactul secetei asupra dezvoltării agriculturii şi asigurării securităţii alimentare a Republicii Moldova şi unele măsuri de diminuare a consecinţelor acesteia
11
Furdui Teodor, Tudorache Gheorghe, Andrieş Serafim, Botnari Vasile
Căile pătrunderii şi rata expansiunii a speciilor invazive de peşti in ecosistemele Republicii Moldova
16
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Toderaş Lidia, Usatîi Marin, Railean Nadejda
Genele restauratoare de androfertilitate la diferite plante de cultură
28
Duca Maria, Port Angela, Nechifor Victoria
Criolabilitatea stării morfo-fiziologice şi diversitatea rezistenţei spermei de cocoş
37
Balan Ion
Influenţa adaosului alimentar biologic activ „Presan” asupra nivelului unor reprezentanţi ai microbiocenozei intestinale
47
Strutinschi Tudor, Timoşco Maria, Bogdan Victoria
Particularităţi morfogenetice de adaptare la secetă a plantelor de Phaseolus.
53
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana
Reacţia formelor parentale şi hibrizilor reciproci F1 de tomate la Alternaria spp.
64
Grigorcea Sofia, Lupaşcu Galina, Mihnea Nadejda
Genotipuri de Salvia Officinalis L. cu conţinut şi componenţă diferită a uleiului esenţial
70
Gonceariuc Maria, Kulciţki Veaceslav, Balmuş Zinaida, Gonceariuc Natalia, Sîrbu Tatiana, Cuzmina Elvira
Генетическая разнородность мутантных форм то- мата по устойчивости мужского гаметофита к жаре, засухе и холоду
76
Macovei Milania
Manifestarea heterozisului la hibrizii policross F1 de Lavandula angustifolia Miil.
84
Butnaraş Violeta
Mутантные формы томатов как источники хозяйственно ценных признаков для селекции
91
Macovei Milania, Ganea Anatolie
Structura şi dinamica populaţiilor ciprinidelor de origine asiatică in condiţii de eutrofizare intensă a ecosistemelor acvatice din Republica Moldova
100
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Usatîi Marin, Toderaş Lidia, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae
Aprecierea toxicităţii nanoparticulelor CdSe, ZnSe şi ZnS faţă de microalga porphyridium cruentum
118
Rudic Valeriu, Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Miscu Vera, Chiriac Tatiana, Cojocari Angela, Sadovnic Daniela, Guţul Tatiana, Todosiciuc Alexandr
Biosinteza carbohidraţilor la drojdiile saccharomyces cerevisiae in funcţie de constituientele mediului de cultură
126
Chiseliţă Oleg, Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Borisova Tamara
Indicarea rapidă a levurilor din genul candida in patologia orală
135
Balan Greta, Puşcaş Nicolae, Melnic Iurie
Stabilizarea capacităţii antioxidante a extractelor din microalga Porphyridium Cruentum prin aplicarea preparatelor de origine vegetală
141
Sadovnic Daniela
Acţiunea unor compuşi coordinativi ai Fe(III) cu α-aminoacizi asupra conţinutului pigmenţilor fotosintetici ai microalgei Dunaliella salina CNMN-AV-01
149
Bivol Cezara, Lazarescu Ana, Turtă Constantin, Rudic Valeriu
Микробиологический статус типичного чернозёма в длительных опытах по возделыванию полевых культур
154
Mereniuc Gheorghe, Corcimaru Serghei, Tănase Adrian, Boincean Boris, Bugaciuc Mihail
Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de bacterii păstrate in colecţia naţională de microorganisme nepatogene. I. Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor din genul Pseudomonas păstrate in colectia natională de microorganisme
160
Slănină Valerina, Lupaşcu Lucian, Tolocichina Svetlana, Burţeva Svetlana, Postolachi Olga, Sîrbu Tamara, Stepanov Vitalie, Chiseliţă Oleg
Metode de analiză a peisajelor din campia Prutului Mijlociu
167
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Castraveţ Tudor, Munteanu Valentina, Ţîţu Pavel
Evaluarea impactului deşeurilor asupra ecosistemului urban Chişinău (indici, dependenţe şi legităţi)
177
Bulimaga Constantin
Aniversări. Distins savant in fiziologia plantelor Academicianul Gheorghe Şişcanu la 80 de ani
186
Furdui Teodor, Tudorache Gheorghe, Cotenco Eugenia
Aniversari. Academicianul Boris Gaina - savant oenolog proeminent
189
Furdui Teodor

Ediţia curentă

journal