Sun Home
Сontent
Психосанокреатологическая концепция. Генетически и онтогенетически обусловленные системы, участвующие в формировании и поддержании психического здоровья
4
Furdui Teodor, Ciochină Valentina
Particularităţi morfo-fiziologice şi geneticomoleculare ale interacţiunii Helianthus annuus L. – Plasmopara halstedii F. Berl et de Toni
23
Duca Maria, Port Angela, Şestacova Tatiana
Влияние нормобарической гипоксии на модуляцию кровотока в системе микроциркуляции
43
Caraterzi Galina
Влияние интенсивной физической нагрузки на микроэлементный статус организма
53
Garaeva Olga
Synthesis and antileukaemia activity of N-(2,4-dimethylphenyl)hydrazine carbothioamide and its azomethine derivatives
59
Gulea Aurelian, Barbă Alic, Jalbă Alexandru, Poirier Donald, Petrenko Piotr, Ciumacov Iurie, Sargun Artur
Modificarea interrelatţiilor funcţionale dintre organele plantelor de Zea mays L. în condiţii de secetă
66
Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana, Brânză Lilia, Aluchi Nicolae
Контроль влажности почвы и продукционного процесса при возделывании томатов
78
Botnari Vasile
Manifestarea creşterii relative a rădăcinilor şi termotoleranţei grâului (Triticum aestivum L.) sub influenţa şocului termic
89
Dascaliuc Alexandru, Sumencova Victoria, Ralea Tudor
Влияние недостаточной влагообеспеченности и повышенного содержания бикарбоната в почве на некоторые показатели водного статуса и продуктивности растений сои
96
Harciuc Oleg, Chirilov Alexandru, Cozmic Radu, Baştovaia Svetlana, Chirilov Eleonora, Mitina Tatiana
Metodologia de utilizare a metadatelor experienţelor microarray în elaborarea ipotezelor ştiinţifice
105
Duca Maria, Leviţchi Alexei, Martea Rodica, Abdusa-Ganea Daniela, Dragomir Lidia
Primerii omologi transpozonului activator în evidenţierea polimorfi smului molecular al genomurilor vegetale
112
Paşa Lilia
Analiza explorativă a expresiei genelor implicate în morfogeneza florii
117
Duca Maria, Leviţchi Alexei, Martea Rodica
Comportamentul antagonist la specia Mus spicilegus Petenyi 1882 (Rodentia, Muridae)
126
Larion Alina, Munteanu Andrei, Nistreanu Victoria, Cemîrtan Nelli, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav, Caraman Natalia
Распределение и биологические особенности вида Sitona lineatus (Coleoptera: Curculionidae) в Республике Молдова.
131
Molotievskiy Munteanu Natalia, Malevanciuc Nadejda, Toderaş Lidia, Moldovan Anna, Bacal Svetlana
Caracterele fenotipice şi compoziţia biochimică a tulpinilor de drojdii - producătoare de β-glucani
139
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Efremova Nadejda, Chiseliţă Oleg, Borisova Tamara, Bejenaru (Fulga) Ludmila
Aprecierea incidenţei bolii ulceroase a stomacului şi duodenului prin metoda citologică
147
Florea Natalia, Zatâc Anatol
Detectarea unor markeri ai rezistenţei enterobacteriilor la preparatele antimicrobiene
151
Burduniuc (Popa) Olga, Cojocaru Radu, Balan Greta, Spînu Constantin, Roşcin Iurie
Комплексные соединения молибдена и ванадия как возможные стимуляторы биосинтеза внеклеточных целлюлаз микромицета Penicillium expansum CNMN FD 05 C
158
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Bologa Olga, Clapco Steliana, Labliuc Svetlana, Coropceanu Eduard, Rija Andrei, Paşa Lilia
Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de bacterii păstrate în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene. II. Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor din genul Bacillus pastrate in Colecţia Naţională de Microorganisme Nepa
165
Tolocichina Svetlana, Burţeva Svetlana, Slănină Valerina, Postolachi Olga, Sîrbu Tamara, Lupaşcu Lucian, Stepanov Vitalie
Probleme ale dezvoltării durabile a ecosistemului urban Chişinău
172
Bulimaga Constantin
Un destin guvernat de înţelepciune şi de dăruire geneticii şi ameliorării plantelor aromatice şi medicinale. Doctorul habilitat Maria Gonceariuc la 70 de ani
181
Furdui Teodor, Botnari Vasile, Tudorache Gheorghe, Andronic Larisa, Dobândă Eugenia
Savant, manager şi militant al lumii vegetale. Teleuţă Alexandru Ştefan la 60 de ani
184
Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Guceac Ion, Colţun Maricica, Tudorache Gheorghe
Savant notoriu în terapia plantelor. Doctorul habilitat Leonid Voloşciuc la 60 de ani
187
Furdui Teodor, Găină Boris, Tudorache Gheorghe, Todiraş Vladimir, Batcu Ion
O viaţa consacrată plantelor aromatice. Doctorul habilitat, profesorul universitar Grigore Musteaţă la 80 ani
191
Furdui Teodor, Tudorache Gheorghe, Botnari Vasile, Andronic Larisa, Dobândă Eugenia
Recenzie asupra monografiei “Cromatica tradiţională românească”. Autori Zina Şofransky, Valentin Şofransky. Bucureşti, Editura Etnologică, 2012
194
Zubcov Elena

Сurrent edition

journal