Sun Home
Cuprins

Ihtiofauna lacului de acumulare Costești-Stânca

8
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Şaptefraţi Nicolae, Usatîi Marin, Dadu Ana, Usatîi Adrian, Crepis Oleg

Fauna helmintică la amfibienii complexului Pelophylax esculenta (Anura): relații în sistemul parazit-gazdă

31
Gherasim Elena

Tehnica ADN barcoding: perspective de aplicare în identificarea coleopterelor

51
Moldovan Anna, Istrati Sorina, Toderaş Ion, Molotievskiy Munteanu Natalia

Роль кислотно-пептического фактора в патогенезе развития кислотозависимых заболеваний желудка

63
Organ Alexei, Mereuţă Ion, Ciochină Valentina, Poleacova Lilia, Ciochină Mariana, Sanduţa Stanislav, Untu Boris, Untu Petru

Influența consumului pe termen lung al biomasei tulpinilor Streptomyces massasporeus cnmn-36 și Streptomyces fradiae CNMN Aac-11 asupra învățării și memoriei reflector- condiționate a șobolanilor albi de diferite vârste

72
Şeptiţchi Vladimir, Vasiliciuc Anastasia, Garbuzneac Anastasia, Leorda Ana, Mangul Olga, Burţeva Svetlana, Filipenco Elena, Tihonencova Lilia

Особенности экспрессии саногенных эмоций у белых крыс при реализации пищевого поведения

82
Listopadova Liudmila, Baciu Anatolie, Şeptiţchi Vladimir, Filipenco Elena

Poisson distribution-based conventional PCR protocol for quantification of pathogenic fungi in maize

92
Grăjdieru Cristina

Influența condițiilor de mediu asupra complexului de agenţi patogeni ai putregaiului de rădăcină la grâul comun

98
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana

Evaluation of the action of some coordination compounds on infusoria Paramecium caudatum (Ehrenberg, 1833) viability

104
Roşcov Elena, Toderaş Ion, Gulea Aurelian, Floquet Sebastian, Fuior Arcadie, Garbuz Olga

First record of Simulium kiritshenkoi (Diptera: Simuliidae) in the Republic of Moldova with the detailed description of its larva

110
Vasiliev Alexandr

Influența polietilenei cu densitate scăzută asupra dezvoltării plantelor de soia și măzăriche, și formării nodozităților de rădăcină

120
Corcimaru Serghei, Prisacari Svetlana, Todiraş Vasile

Unele aspecte ale aplicării nanoparticulelor de aur în biotehnologia microalgei Porphyridium cruentum

126
Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Valuţă Ana, Djur (Maxacova) Svetlana, Miscu Vera, Dumbrăveanu Veronica, Codreanu Liviu, Tașca Ion, Rotari Ion, Rudic Valeriu

Concepția restabilirii naturale a ecosistemului petrofit pe suprafața haldelor de steril din cariera de calcar „Lafarge Ciment” (Moldova)S.A.

133
Bulimaga Constantin

Contribuții la studiul privind impactul cauzat mediului de apele reziduale epurate la stațiile de purificare biologică

142
Bulimaga Constantin, Prodan Petru

Colecțiile pedologice din patrimoniul unor instituții de cercetare din Republica Moldova

148
Curcubăt Stela, Pană Sergiu, Badiuc Irina, Nagacevschi Tatiana

Recenzie la monografia „Stresul oxidativ și efectele lui asupra cianobacteriilor și microalgelor de interes biotehnologic”. Autor: Cepoi Liliana

164
Rudic Valeriu

Recenzie la monografia «Морфо-биологические основы выращивания томата». Autor: Macovei Milania

166
Andronic Larisa

Recenzie la monografia „Ecologia rozătoarelor mici”. Autori: Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav, Larion Alina, Nistreanu Victoria

169
Murariu Dumitru

Recenzie la monografia „Fauna Rezervației „Plaiul Fagului”. Nevertebrate”. Autori: Bușmachiu Galina, Derjanschi Valriu, Grozdeva Svetlana, Bacal Svetlana, Calestru Livia, Belova Victoria, Țugulea Cristina, Mînzat Cristian, Tăușan Ionuț, Șuleșco Tatiana

171
Stan Melania

Ediţia curentă

journal