Sun Home
Cuprins

Patogeneza diabetului zaharat și metabolismul aminoacizilor la pacienții cu COVID-19.

8
Mereuţă Ion, Strutinschi Tudor, Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Postolati Galina

Influența efortului fizic și a rației proteice asupra conținutului aminoacizlor liberi la șobolanii maturi și senili.

16
Poleacova Lilia, Ciochină Mariana, Bogdan Victoria

Influența temperaturii scăzute de o intensitate stresorică moderată asupra unor indici ai metabolismului proteic la viței în ontogeneza postnatală.

24
Balacci Sergiu

Combination of somatosensory stimulation and diet with a reduced glycemic index in preventing and correcting of obesity.

31
Baciu Anatolie, Listopadova Liudmila, Fedaş Vasile

Impactul infecției cu COVID-19 asupra tractului gastrointestinal.

38
Leorda Ana, Garaeva Svetlana, Ciochină Valentina

Dinamica imunoglobulinelor, aminoacizilor imunoactivi și a glutationului la subiecții cu schimbări eco-morfologice ale glandei tiroide în perioada post-COVID-19.

44
Cebotari Anghela

Efectul unor compuși de tip citokininic asupra capacității de autoreglare a statusului apei plantelor în condiții de variație nefavorabilă a umiditățiiși stres hidric repetat.

50
Ştefîrţa Anastasia, Bulhac Ion, Voloşciuc Leonid, Brînză Lilia

Influența șocului termic asupra ratei substanțelor de rezervă alocate de semințele de grâu pentru germinare și creștere.

60
Jelev (Hadîrca) Natalia

Caracteristica unor soiuri de soia după caracterul „cros-toleranță”.

70
Ştefîrţa Anastasia, Voloşciuc Leonid, Brînză Lilia, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae

Particularitățile bioecologice și răspândirea insectelor hematofage invazive din familia Hippoboscidae (Diptera) la animale din Republica Moldova.

79
Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Toderaş Ion, Zamornea Maria, Gologan Ion, Rusu Viorelia

Fauna de mamifere din rezervația peisagistică „La Castel”, Republica Moldova.

86
Nistreanu Victoria, Larion Alina, Caldari Vladislav, Dibolscaia Natalia

Prostomis mandibularis (Fabricius, 1801), (Coleoptera: Prostomidae) - prima înregistrare în Republica Moldova.

94
Bacal Svetlana

Liofilizarea Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 în prezenţa polizaharidelor sulfatate cu Zn din spirulina.

99
Chiseliţă Oleg, Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim, Rudic Valeriu

Glicozidele flavonoide vegetale -lioprotector eficient

105
Chiseliţă Oleg, Burţeva Svetlana, Bîrsa Maxim, Maşcenco Natalia

Conţinutul amoniacului neionizat în apele de suprafaţă din bazinul hidrografic Dunărea şi Marea Neagră.

112
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie

Evaluarea consumului maxim de apă din iazuri și lacuri în funcție de starea peisajelor și aridizarea climei.

119
Melniciuc Orest, Bejan Iurie

Capacitatea de autoepurare a apei râurilor mici din Republica Moldova.

126
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lungu Marina, Moşanu Elena

Eroziunea în adâncime în cadrul câmpiei Bâcului Inferior – aspecte generale și distribuție spațială.

133
Canţîr(Madan) Angela

Contribuții la studiul corologic al unor specii de ferigi de pe teritoriul Republicii Moldova.

140
Donica Ala, Angheluţa Viorica, Agapi Ion

Dinamica spațială și temporală a eroziunii liniare în spațiul Republicii Moldova.

149
Boboc Nicolae

Vulnerabilitatea ecosistemelor silvice sub impactul schimbărilor climatice (studiu de caz Sud-Estul Republicii Moldova).

157
Nedealcov Maria, Donica Ala, Grigoraş Nicolae

Oxidarea foto-catalitică cu reagentul Fenton a surfactantului anionic 2-etil-hexil sulfat de sodiu.

166
Porubin-Schimbător Veronica, Gonţa Maria, Mocanu Larisa

Ediţia curentă

journal