Sun Home
Cuprins

Măsuri de ajustare a apiculturii convenționale la cea organică în Republica Moldova.

7
Cebotari Valentina, Toderaş Ion, Buzu Ion, Ungureanu Laurenţia

Aspecte fiziologice ale dezvoltării plantei parazit în patosistemele cu Orobanchaceae.

28
Port Angela, Duca Maria

Expresia diferențiată a genelor ca factor primordial în declanșarea dezvoltării embrionare. partea II. Semnificația reglării posttranscripțioale (articol de sinteză).

43
Vrabie Valeria, Ciochină Valentina

Transferul interspecific de acizi nucleici în patosistemele vegetale.

61
Port Angela, Duca Maria

Influența suplimentelor biologic active asupra metabolismului azotat al șobolanilor.

72
Mereuţă Ion, Strutinschi Tudor, Carauş Vladimir, Garaeva Svetlana, Postolati Galina, Poleacova Lilia, Ciochină Mariana

Telemonitorizarea în dinamică a funcțiilor și stării sistemului cadiorespirator la om.

79
Botnaru Nicolai

Transferul interspecific de fitohormoni în patosisteme vegetale.

96
Port Angela, Duca Maria

Diversitatea comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.

105
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Caraman Natalia, Caldari Vladislav

Riverine bacterioplankton as an indicator of the Dniester river ecological state.

111
Jurminscaia Olga, Şuberneţkii Igor, Negru Maria, Bagrin Nina

Новый вид поденок Ephemera Lineata Eaton, 1870 для фауны Республики Молдова.

120
Munjiu Oxana, Bagrin Nina, Borodin Natalia

Dinamica activității sezoniere a noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) semnalate în rezervația naturală „Cobîleni” (Republica Moldova).

127
Ţugulea (Hacina) Cristina

Conținutul unor pesticide organoclorurate în Abramis Brama L. (Cyprinidae) din Fluviul Nistru.

136
Ivanova Anastasia

Componenţa biochimică a biomasei de levuri din deşeurile industriei de bere.

143
Chiseliţă Oleg, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Beşliu Alina, Tofan Elena, Lozan (Sprincean) Ana, Daniliş Marina

Studiul influenței nanoparticulelor suplimentate în mediul de cultură asupra viabilității micromicetelor după liofilizare.

151
Sîrbu Tamara, Timuș Ion, Moldovan Cristina, Ţurcan Olga, Gorincioi Viorina

Влияние наночастиц оксида цинка на физико-химические и каталитические свойства внеклеточных протеаз микромицета Trichoderma koningii Oudemans CNMN FD 15.

158
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Clapco Steliana, Dvornina Elena, Labliuc Svetlana

Conţinutul amoniacului neionizat în apele din fl. Nistru şi afluenţii lui de dreapta.

168
Sandu Maria, Nedealcov Maria, Tărîţă Anatolie

Evaluarea masei vegetale supraterane a stratului ierbos din ecosistemul urban Bălți, ecosistemele suburbane Ghindești și Mărculești (raionul Florești).

176
Bulimaga Constantin, Certan Corina, Grabco Nadejda, Portarescu Anastasia

Staţia de epurare biologică a apei reziduale SRL ,,Glorin-Inginering” din ecosistemul urban Bălţi și impactul acesteea asupra mediului.

182
Bulimaga Constantin, Ţugulea Andrian, Portarescu Anastasia

Recenzie asupra monografiei „Noi oportunităţi în ameliorarea sănătăţii şi stimularea
productivităţii la puii de carne”. Autori: Putin Victor, Macari Vasile, Rotaru Ana.

189
Ciochină Valentina, Balan Ion

Ediţia curentă

journal