Sun Home
Cuprins

Statutul actual al manei florii-soarelui (Plasmopara halstedii) în lume şi Republica Moldova.

7
Duca Maria, Clapco Steliana

Expresia diferențiată a genelor ca factor primordial în declanșarea dezvoltării embrionare. Partea I. Rolul factorilor epigenetici (articol de sinteză).

22
Vrabie Valeria, Ciochină Valentina

Factorii determinanți ai dezvoltării fitoplanctonului în râul Prut.

39
Ungureanu Laurenţia, Zubcov Elena, Tumanova Daria, Bagrin Nina, Ciorba Petru, Ungureanu Grigore

Психогенные нарушения, обусловленные пандемией COVID-19.

47
Ciochină Valentina, Furdui Teodor, Vudu Stela, Vrabie Valeria, Furdui Vlada

Mobilization of reserve substances of seeds for germination and growth of seedlings in wheat varieties with different frost resistance.

67
Dascaliuc Alexandru, Jelev (Hadîrca) Natalia, Ralea Tudor, Parii Iaroslav, Parii Iulia

Применение метода флуориметрии для оценки первичной теплоустойчивости флаговых листьев гексаплоидной пшеницы в зависимости от температуры теплового шока.

67
Platovschii Nicolai, Zdioruc Nina, Ralea Tudor

Transgenerational effects of viral infections in the manifestation of quantitative traits in the offspring of tomato infected plants.

72
Mărîi Liliana, Andronic Larisa, Smerea Svetlana

Influenţa etapei ontogenetice a plantei-gazdă şi condiţiilor climatice asupra complexului fungic care produce putregaiul de rădăcină la grâu.

80
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana

Identificarea insectelor infectate cu fitoplasmă în decursul perioadei de vegetație a tomatelor

86
Bahşiev Aighiuni, Zamorzaeva Irina

Ihtiofauna lacurilor de acumulare Dubăsari și Costești-Stânca și recomandări de valorificare a resurselor piscicole.

92
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Ungureanu Laurenţia, Zubcov Elena, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Şaptefraţi Nicolae

Preferințele passeriformelor în zona de ecoton și în ecosistemele adiacente de pădure și luncă.

101
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai

The diversity of the pheasant parasitofauna from various natural and anthropized biotopes of the Republic of Moldova

108
Rusu Ştefan

Invazii parazitare identificate la unele specii de pești oceanici.

118
Gologan Ion

Specia Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901 (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae) în Republica Moldova.

123
Mihailov Irina

Dipterele (insecta) din colecția muzeului de entomologie a Institutului de Zoologie

127
Cebotari Cristina, Buşmachiu Galina

Unele aspecte ale procesului de biofuncționalizare spontană a nanoparticulelor de argint de către cianobacteria Arthrospira platensis.

137
Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Djur (Maxacova) Svetlana, Miscu Vera, Codreanu Svetlana, Valuţă Ana, Dumbrăveanu Veronica, Cepoi Anastasia, Rotari Ion, Rudic Valeriu

Influența nanofierului zerovalent asupra creșterii plantelor de măzăriche și formării sistemului rizobio-radicular în condțiile solului contaminat cu poluanți organici persistenți.

146
Corcimaru Serghei, Prisacari Svetlana, Todiraş Vasile, Guţul Tatiana

Nanoprocedeu de obţinere a unui preparat lipolitic autohton în baza tulpinii de micromicete Aspergillus niger CNMN Fd 01.

150
Bivol Cezara, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Clapco Steliana

Elaborarea atlasului topoclimatic „Regimul termic și pluviometric din sudul Republicii Moldova (raionul Cahul și comuna Zîrnești)”.

158
Nedealcov Maria

Posibilități de încorporare a caracterizării climei în strategiile locale de dezvoltare.

162
Ţurcanu Viorica

Suportul metodologic privind studiul diagnostic al stabilității ecosistemelor urbane și rurale în regiunea de studiu.

166
Bulimaga Constantin

Calitatea apelelor de suprafaţă din Ariile Naturale Protejate de Stat (raioanele Ialoveni şi Străşeni).

176
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Moşanu Elena, Lozan Raisa

Ediţia curentă

journal