Sun Home
Сontent

Asocieri corelative dintre marcherii morfologici și moleculari în studiul variabilității genetice a lupoaiei din Republica Moldova.

7
Duca Maria, Port Angela, Clapco Steliana, Boicu Adriana

Психическое здоровье, его направленное формирование – приоритетная задача. Психосанокреатология.

23
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Glijin Aliona, Furdui Vlada, Vrabie Valeria, Priseajniuc (Vudu) Victoria

Dinamica indicilor aminoacizilor imunoactivi și a imunoglobulinelor la vârstnici.

32
Mereuţă Ion, Strutinschi Tudor, Poleacova Lilia

Particularitățile modificării conținutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi hrăniți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.

39
Poleacova Lilia, Ciochină Mariana

Infracțiunea de provocare a avortului în legislațiile altor state.

48
Soroceanu Igor, Cicala Alexandru

Variabilitatea concentrației aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii senili întreținuți cu diferite rații pe fondalul administrării testosteronului.

56
Poleacova Lilia, Ciochină Mariana

Влияние биостимулятора реглалг на термоустойчивость растений пщеницы (Triticum aestivum L.).

63
Platovschii Nicolai

Particularități corelative ale diversității molecular-genetice, biochimice și morfologice a plantelor de Origanum vulgare L. din flora spontană a Republicii Moldova.

69
Port Angela, Mutu (Calmîş) Ana, Duca Maria

Variabilitatea genetică a unor populații de Orobanche cumana Wallr. din Republica Moldova.

81
Duca Maria, Port Angela, Mutu (Calmîş) Ana, Clapco Steliana

Analiza biochimică a plantelor de Origanum vulgare SSP. vulgare din flora spontană a Republicii Moldova.

95
Port Angela, Mutu (Calmîş) Ana, Duca Maria, Gille Elvira

Structura comunităților de rozătoare mici (Rodentia, Muridae, Cricetidae) în condițiile modificărilor antropice și schimbărilor climatice în Republica Moldova.

105
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Munteanu Andrei, Savin Anatolie

Helmintofauna bibanului-comun – Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) din diverse biotopuri acvatice ale Republicii Moldova.

112
Gologan Ion

Parasitic fauna in wild boars from the reservation “Codrii”, Republic of Moldova.

118
Rusu Ştefan

Structura epidemiologică a parazitofaunei la șoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus) din rezervația naturală „Plaiul Fagului”, Republica Moldova.

126
Chihai Oleg, Toderaş Ion, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Tălămbuţă Nina, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Zamornea Maria, Melnic Galina, Naforniţa Nicolae

Продуктивность и аккумуляция германия (IV) цианобактерией Spirulina platensis при выращивании на среде с добавлением германий - содержащих соединений

134
Djur (Maxacova) Svetlana, Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Gulea Aurelian, Rudic Valeriu

Изменение содержания белка и фикобилипротеинов в условиях накопления германия (IV) в биомассе цианобактерии Spirulina platensis при выращивании на среде с германий - содержащими соединениями.

142
Djur (Maxacova) Svetlana, Bulimaga Valentina, Zosim Liliana, Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Gulea Aurelian, Rudic Valeriu

Influența nanoparticulelor pe bază de fier asupra ratei de supraviețuire și activității microorganismelor cu potențial bioremediator în condițiile solului contaminat cu POPs.

151
Corcimaru Serghei, Batîr Ludmila, Slănină Valerina, Tănase Ana, Mereniuc Lilia, Guţul Tatiana

Evaluarea acțiunii nanocompozitelor chitosan-zinc și chitosan-fier asupra levurii

161
Beşliu Alina

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din afluenţii de dreapta ai fluviului Nistru (Răut, Bâc, Botna).

168
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Moşanu Elena

Evaluarea impactului ecosistemelor urbane și suburbane asupra calității apelor de suprafață a bazinului râului Răut în sectoarele de mijloc și inferior.

175
Bulimaga Constantin, Ţugulea Andrian, Rusu Maria

Membru corespondent al Academiei de științe a Moldovei Maria Nedealcov – autoritate de prestigiu în științele Geografice și în Ecologie.

181
Furdui Teodor, Mereuţă Ion, Ciochină Valentina, Stegărescu Vasile, Bunduc Petru

Сurrent edition

journal