Sun Home
Содержание
Contribuţia institutelor ştiintifice ale secţiei de ştiinţe ale naturii şi vieţii a AŞM pe parcursul anilor 2006-2010 în asigurarea securităţii sănătăţii,alimentare şi ecologice şi obiectivele de cercetare ştiinţifică pentru următorii 4 ani
14
Furdui Teodor, Găină Boris, Groppa Stanislav, Tudorache Gheorghe, Chişlaru Leonid
Semnificaţia albuminei modificate de ischemie în diagnosticul insuficienţei cardiace cronice la copii şi adolescenţi
24
Grosu Victoria
Cerebelul şi funcţiile motorii (aspecte neurofiziologice)
34
Litovcenco Anatolii
Анализ технологических решений в овощеводстве и эффективность их внедрения в условиях Mолдовы
43
Botnari Vasile
Antrenarea enzimelor peroxidazice în protecţia antioxidativă a plantelorl în condiţii de secetă
51
Ştefîrţă Anastasia, Aluchi Nicolae, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana
Caractere cantitative, conţinutul si compoziţia chimică a uleiului esential la genotipuri noi de Ocimum Basilicum L.
62
Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Gille Elvira, Spac A, Ganea Anatolie, Botnarenco Pantelimon
Polimorfismul proteinelor de rezervă în populaţiile orzului de primăvară (Hordeum vulgare L.) obţinute în condiţii de infecţie virală
73
Andronic Larisa, Rudacova Angela, Rotari Alexandru
Interacţiuni în fitopatosistemul GLYCINE MAX (L.) MERR. X Fusarium LK. ET FR.
79
Coreţchi Liuba
Доля влияния родительских компонентов скрещивания на наследуемость устойчивости к температурным стрессам у томатов
88
Macovei Milania
Ihtiofauna râurilor mici din zona de nord a Republicii Moldova
95
Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Dumbrăveanu Dorin
Dinamica indicilor hidrochimici şi calitatea apei rîului Prut
103
Zubcov Elena, Bagrin Nina, Ungureanu Laurenţia, Bileţchi Lucia, Borodin Natalia, Bogonina Zinaida
Influenţa remediului bior asupra modificărilor ontogenetice ale conţinutului de carnozină şi oxid nitric în muşchii scheletici în stresul oxidativ
110
Rudic Valeriu, Popa Veaceslav, Gudumac Valentin
Modificările ontogenetice ale nivelului de sulfaţi în ţesutul osos în condiţii fiziologice, osteopatia exprimentală şi la administrarea unor remedii
115
Tagadiuc Olga, Rudic Valeriu, Gulea Aurelian
Procedee noi de sporire a nivelului de acumulare a unor bioelemente antioxidante în biomasa microalgei verzi Haematococcus Pluvialis
121
Cepoi Liliana, Miscu Vera, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Sadovnic Daniela, Iaţco Iulia, Rudic Valeriu
Cercetări biotehnologice privind obţinerea produselor sterolice pe bază de drojdii
128
Usatîi Agafia, Molodoi Elena
Variabilitatea spontană a tulpinii Penicillium Funiculosum -producător de catalază
136
Sîrbu Tamara
Proprietăţile fizico-chimice ale preparatului enzimatic pectolitic obţinut din lichidul cultural al tulpinii Penicillium viride CNMN FD 04 P
144
Clapco Steliana, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Stratan-Binzari Maria, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena
Solurile pădurilor platoului silvostepei de nord – rezervaţii de resurse
149
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu
Solurile halomorfe din stepa Bălţilor
154
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Vladimir Pantelei, Marcov Ion
Evaluarea modului de influenţă a activităţilor antropice asupra scurgerii anuale
160
Boboc Nicolae, Castraveţ Tudor, Melenciuc Mihail
Summer heat episodes in the Czech Republic and the Republic of Moldova: a comparative analysis
167
Overcenco Ala, Potop Vera
Potenţialul de risc chimic şi contribuţia la încălzirea globală a nămolurilor staţiilor de epurare a apelor uzate
179
Bulimaga Constantin, Columbina L, Bobeică Valentin

Текущие издание

journal