Sun Home
Cuprins
Предпосылки и основые положения санокреатологической теории питания челевека. Aнализ современных теории и систем питаниячеловека с позиции санокреатологии
4
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Vudu Lorina, Vudu Grigore, Frunze Rodica, Ştirbu Eugeniu, Vudu Stela, Bodrug Alina, Popanu Lucia, Beşetea Tatiana, Gheorghiu Zinaida, Jitari Iurie
Формирование и улучшение качества воды: ключевая роль биологических и экологобиохимических факторов
22
Ostroumov Serghei, Toderaş Ion, Ungureanu Laurenţia, Miron Adriana, Breahnă Adriana
Dereglarea memoriei şi EEG-tridimensională la copii cu tumori cerebelare
44
Lacusta Victor, Litovcenco Anatolii
Manifestările clinice ale diabetului experimental la şobolanii albi de laborator pe fondul administrării spirulinei crescute pe ape reziduale
51
Bacalov Iurie, Dobrojan Sergiu
Cerebelul şi funcţiile psihoemoţionale
57
Litovcenco Anatolii
Toleranţa la secetă şi oxidarea peroxidică a lipidelor în frunzele plantelor de Zea mays L
62
Ştefîrţă Anastasia, Aluchi Nicolae, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana
Программирование урожаев и управление водным режимом при возделывании овощных культур
70
Botnari Vasile
Polimorfismul imunologic şi molecular al unor genotipuri şi populaţii perspective de tomate
80
Rotaru Ludmila, Bondarenco Ecaterina, Barbacar Nicolae, Lupaşcu Galina, Belousova Galina
Природная очаговость лептоспироза на территории Республики Молдова в современных условиях
88
Toderaş Ion, Chicu Valeriu, Uspenskaia Inga, Movilă Alexandru, Ghiorghiţă S., Burlacu V., Guţu A., Beneş Oleg, Culibacinaia Ecaterina, Melnic Victoria, Utchina T., Hrîstin V.
Calitatea apei ecosistemelor acvatice principale ale bazinului fluviului Nistru
101
Ungureanu Laurenţia, Tumanova Daria
Activitatea pedogenetică a cicadelor
111
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Marcov Ion
Aprecierea activităţii antioxidante şi antiradicalice a extractelor din Porphyridium cruentum prin aplicarea metodelor non-specifice
114
Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Chiriac Tatiana, Cojocari Angela, Sadovnic Daniela, Rudic Valeriu
Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de actinomicete păstrate în Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene. II. Influenţa unor metode de conservare asupra menţinerii caracterelor culturale şi proprietăţilor antimicrobiene pentru tulpinile de streptomicete din colecţie
120
Stepanov Vitalie, Burţeva Svetlana, Postolachi Olga, Sîrbu Tamara, Tolocichina Svetlana, Slănină Valerina
Influenţa şocului hiperosmotic indus asupra sintezei lipidelor la microalga Dunaliella salina CNM-AV-02
129
Iaţco Iulia
Stabilirea parametrilor optimi de separare a complexului enzimatic amilolitic din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
136
Stratan-Binzari Maria, Ciloci (Deseatnic) Alexandra
Инсектицидная и антифидантная активность растительного экстракта из Buxus sempervirens L. и его фракций относительно Leptinotarsa decemlineata Say
143
Elisoveţcaia Dina
Calitatea solurilor şi potenţialul pedologic al unităţilor pedogeografice
148
Ursu Andrei, Vladimir Pantelei, Marcov Ion, Curcubăt Stela
Caracteristica potenţialului pedoecologic al landşafturilor zonei câmpiei de sud
152
Ursu Andrei, Vladimir Pantelei, Marcov Ion, Curcubăt Stela
Variabilitatea fenotipică la unele specii de peşti din lacul de acumulare Ghidighici şi factorii determinanţi
168
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Fulga Nina, Rusu Vadim, Croitoru Ion
Fenologia, distribuţia spaţială şi comportamentul reproductiv a speciilor genului Sylvia (Sylviidae) în ecosisteme naturale şi antropizate
177
Bogdea Larisa, Munteanu Andrei

Ediţia curentă

journal