Sun Home
Сontent
Стресс, эволюция человека, здоровье и санокреатология
4
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Vudu Lorina, Vudu Grigore, Furdui Vlada, Frunze Rodica, Caraterzi Galina, Bodrug Alina, Jitari Iurie, Cazacov Iulia
Некоторые особенности спектральных характеристик электроэнцефалограммы и их мощности у лиц с различным уровнем тревожности в комфортных условиях и при интеллектуальной нагрузке
14
Corlăteanu Alexandr, Ciochină Valentina, Gruzdeva Olga
Activitatea fotosintezei şi respiraţiei la plantele viticole în funcţie de genotip, conţinutul de Humus şi ca activ în sol
25
Şişcanu Gheorghe, Negru Petru, Voronţov Veaceslav, Popovici Ana
Биологическая минерализация органического азота и его биодоступность как концепция почвенного плодородия
31
Emnova Ecaterina, Toma Simion
Dublarea numărului de cromozomi la plantele haploide de porumb
39
Rotarenco Valeriu, Sarmaniuc Mariana, Popescu Viorica, Cliciuc Dorin, Mihailov Mihai, Maslobrod Serghei, Jacotă Anatol
Heterozisul înregistrat la hibrizi F1 de Salvia Sclarea L
44
Gonceariuc Maria, Cotelea Ludmila, Balmuş Zinaida, Gille Elvira, Gita Georgiana, Bordeniuc Nicolae
Селекционная ценность гибридных популяций томата полученных из трансгрес-сивных рекомбинантов устойчивых к температурному стрессу
53
Macovei Milania
Количественные признаки у гибридов поликросс Lavandula Angustifolia Mill
61
Maşcovţeva Svetlana
Productivitatea, rezistenţa şi calitatea boabelor la culturile păioase de toamnă
68
Buiucli Piotr, Veveriţă Efimia, Rotari Silvia, Gore Andrei
Microsporidia PCR detection artifacts due to non-specific binding of the universal microsporidia primers to the rDNA of Arthropod Hosts
72
Tokarev Iurie, Sitnicova Natalia, Pistone Dario, Lizhi Luo, Shaozhe Huang, Ignatieva Anastasya, Senderskiy Igor, Toderaş Ion, Movilă Alexandru, Frolov Andrei
On the monitoring of saker falcons nesting in the Republic of Moldova
77
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Ţurcan Vladimir, Ragyov Dimitar
Repartizarea spaţial-temporară a speciilor indicatoare de peşti în aspectul estimării calităţii ecosistemului râului Bâc
84
Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin, Rusu Vadim, Croitoru Ion
Tulpini autohtone de bacterii lactice perspective pentru fabricarea smântânii
90
Rudic Valeriu, Svets S
Problemele identificării şi ameliorării baculovirusurilor
96
Voloşciuc Leonid
Антагонистическая активность гриба Trichoderma Virens по отношению к патогенам Sclerotinia Sclerotiorum и Fusarium SP
106
Şcerbacova Tatiana, Popuşoi Ion, Odobescu Vasilisa
Influenţa unor factori de cultivare asupra acumulării biomasei şi biosintezei ergosterolului la drojdia saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15
114
Molodoi Elena, Usatîi Agafia, Moldoveanu Taisia, Chiseliţă Oleg, Chiseliţa Natalia
Некоторые аспекты биосинтеза внеклеточ- ных гидролаз микромицетов из родов Rhizopus и Aspergillus в присутствии комплексных соединений кобальта(III) c фторсодержащими анионами
121
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Clapco Steliana, Stratan-Binzari Maria, Labliuc Svetlana, Bologa Olga, Coropceanu Eduard, Rija Andrei, Bulhac Ion
Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de actinomicete păstrate în colecţianaţională de microorganisme nepatogene.I. selectarea mediilor de protecţie şi revitalizare optime pentru liofilizarea culturilor de streptomicete
128
Stepanov Vitalie, Burţeva Svetlana, Postolachi Olga, Sîrbu Tamara, Tolocichina Svetlana, Slănină Valerina
Caracteristica potenţialului pedoecologic al landşafturilor zonei pădurilor Codrilor
135
Ursu Andrei, Vladimir Pantelei, Marcov Ion
Aspecte metodologice în evaluarea posibilelor schimbări ale regimului termic de pe teritoriul Republicii Moldova
143
Nedealcov Maria
Исследование влияния искусственных водоемов на водные ресурсы рек Молдовы
149
Melniciuc Orest, Boboc Nicolae, Castraveţ Tudor
Cercetări privind influenţa tipurilor de fertilizanţi şi a metodelor de fertilizare asupra procesului de solificare
158
Coronovschi Alexandru, Tărîţă Anatolie, Jabin Veaceslav, Rusu Maria
Apa de izvor – o sursă alternativă de alimentare cu apă a populaţiei rurale (raioanele Hânceşti, Leova, Cahul şi Cantemir)
165
Lozan Raisa, Tărîţă Anatolie, Sandu Maria, Moşanu Elena, Sergentu Efim

Сurrent edition

journal