Sun Home
Cuprins

Основные онтогенетические особенности развития и проявления психики и психического здоровья, факторы и условия, влияющие на них

7
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Glijin Aliona, Vrabie Valeria, Gheorghiu Zinaida, Vudu Stela, Priseajniuc (Vudu) Victoria

Registrul național al celor mai periculoase specii de insecte din fauna Republicii Moldova.

25
Mihailov Irina, Bacal Svetlana, Elisoveţcaia Dina, Ţugulea (Hacina) Cristina, Şuleşco Tatiana, Neculiseanu Zaharia, Mocreac (Stahi) Nadejda, Buşmachiu Galina, Calestru Livia, Baban Elena

Sănătatea şi alimentaţia – o nouă paradigmă

47
Mereuţă Ion, Strutinschi Tudor

Oсобенности состояния ментального здоровья у лиц с хроническими гепатопатиями (обзор литературы).

56
Berezovscaia Elena

Coordination compound as inhibitor of superoxid radical.

64
Garbuz Olga, Pantea Valeria, Usataia Irina, Graur Vasile, Ţapcov Victor, Sardari Veronica, Tagadiuc Olga, Gudumac Valentin, Gulea Aurelian

Afectarea duodenului la pacienții cu hepatită cronică virală C.

68
Ghelimici Tatiana, Lupaşco Iulianna, Dumbrava Vlada-Tatiana

Nivelul critic al conţinutului relativ de apă pentru declanşarea sporirii esenţiale a conţinutului de prolină în frunzele plantelor de soia la acţiunea condiţiilor stresogene.

74
Chirilov Alexandru, Harciuc Oleg, Baştovaia Svetlana, Chistol Marcela

Genotipare multilocus pentru markerii candidați ai sintezei compușilor terpenici la Origanum vulgare ssp. Vulgare.

79
Port Angela, Mutu (Calmîş) Ana, Ciocîrlan Nina

Starea hidrochimică a unor heleșteie din raionul Nisporeni.

90
Bagrin Nina, Borodin Natalia, Jurminscaia Olga

Pseudomonas fluorescens, remediu biologic în combaterea nematodului Ditylenchus destructor la cartofii seminceri.

97
Melnic Maria, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Onofraş Leonid

Analiza comparativă a faunei noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) din Republica Moldova și unele ţări europene.

102
Ţugulea (Hacina) Cristina

Tendințele dezvoltării populațiilor unor specii de mamifere mici (Mammalia: Soricomorpha, Rodentia) în funcție de starea habitatului și schimbarea climei.

106
Nistreanu Victoria, Larion Alina, Sîtnic Veaceslav, Savin Anatolie

Modificarea compoziției biochimice a spirulinei ca răspuns la acumularea seleniului în biomasă.

116
Djur (Maxacova) Svetlana

Extracte cu proprietăți antioxidante din materii prime vegetale

124
Carauş Vladimir

Tehnologie de obținere a balsamului afrodisiac ”spirupotent”

129
Rudic Valeriu, Carauş Vladimir

Resursele minime admisibile de apă ale Republicii Moldova.

135
Melniciuc Orest, Jeleapov (Chişciuc) Ana, Crăciun Andrei, Bejenaru Gherman

Starea ecologică a apei râului Bâc, zonă adiacentă ariilor naturale protejate de stat.

145
Sandu Maria, Moşanu Elena, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Goreacioc Tatiana, Ţurcan Sergiu

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din râul Prut şi afluenţii lui de stânga.

152
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Moşanu Elena, Ţurcan Sergiu, Goreacioc Tatiana

Recenzie la monografia ”Pajiștile de luncă din Republica Moldova”. Autor doctorul în științe biologice Ștefan LAZU

160
Cocîrţă Petru

Patriarhul ştiinţei solului şi remarcabil ecolog ( Academicianul Andrei Ursu la 90 ani de la naştere).

162
Furdui Teodor, Găină Boris, Nedealcov Maria, Chirilov Alexandru, Stegărescu Vasile

Personalitate marcantă a ştiinţei zoologice (Andrei Munteanu la 80 ani).

164
Ungureanu Laurenţia, Calestru Livia, Larion Alina

Somitate în științele agrare (Academicianul Gheorghe Cimpoieș la 70 de ani).

166
Furdui Teodor, Tighineanu Ion, Găină Boris, Tudorache Gheorghe

Un aport deosebit în dezvoltarea științei zootehnice (Vladimir Radionov- la 70 de ani de la naștere)

170
Volconovici Liviu, Buzu Ion

Ediţia curentă

journal