Sun Home
Cuprins
Современное состояние изученности проблемы психического здоровья
4
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Frunze Rodica
Механизмы регуляции воспроизводства рыб (на примере леща Abramis brama L.)
14
Toderaş Ion, Şatunovskii M., Usatîi Marin, Fulga Nina, Bobîrev A.
Фитнес с точки зрения Санокреатологии
25
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Frunze Rodica
Influenţa temperaturii asupra indicilor morfofiziologici la diferite genotipuri de floarea soarelui în sistemul gazdă – parazit
30
Duca Maria, Savca Elena
Presiunea hidrostatică şi superoxiddismutaza –inductori ai reacţiei nespecifice a plantelor la acţiunea secetei
37
Ştefîrţă Anastasia
Aprecierea rezistenţei stejarului pufos (quercus pubescens wild.) şi stejarului pedunculat (Q. Robur L.) la acţiunea temperaturilor înalte
48
Şişcanu Gheorghe, Cuza Petru
Изучение наследования устойчивости к температурному стрессу у гибридов F1 по признакам мужского гаметофита
57
Macovei Milania
Cercetări cu privire la controlul genetic al rezistenţei grâului la Вrechslera Ыorokiniana (SACC). Subram
66
Lupaşcu Galina, Saşco Elena, Gavzer Svetlana
Influenţa originii materialului săditor asupra producţiei la lavandă (Lavandula Angustifolia Mill.)
74
Musteaţă Grigore, Brânzilă Ion, Roşca Nina, Baranova Natalia
Перелетные и синантропные птицы и паразитирующие на них кровососущие членистоногие как компоненты паразитарных систем очагов трансмиссивных инфекций
82
Toderaş Ion, Movilă Alexandru
Species diversity of phytoparasitic nematodes of perennial plants in Republic of Moldova
87
Poiras Larisa, Chernets A, Niculita Svetlana
Molecular identification of rickettsia japonica, rickettsia helvetica and babesia Sp. Eu1 in ticks collected from some birds species
91
Toderaş Ion, Alekseev N, Movilă Alexandru, Dubinina Helen, Şapoval Anatolyi
Prevalence of erwinia amylovora in byctiscus betulae L. leaf-rolling weevils from the Republic of Moldova
97
Molotievskiy Munteanu Natalia, Yakupoglu Mehtap, Toderaş Ion, Demirbag Zihni
Aspectul comparativ al ihtiofaunei rîurilor mici din Republica Moldova în anul 2008
101
Bulat Denis
Энтомофауна (collembola, coleoptera, hymenoptera, lepidoptera) прибрежных зон нижнего днестра республики Молдова
107
Buşmachiu Galina, Calestru Livia, Bacal Svetlana, Gîrneţ Mariana
Starea actuală a ihtiofaunei râului Bâc
114
Bulat Denis
Activitatea antioxidantă şi antiradicalică a extractelor din biomasa de spirulină
119
Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Cojocari Angela, Rudic Valeriu
Viabilitatea şi stabilitatea tulpinilor de micromicete în procesul păstrării
128
Sîrbu Tatiana, Codreanu Svetlana
Spectrul aminoacizilor liberi din solul cultivat cu culturi furajere
134
Frunze Nina
Stabilirea parametrilor optimi de recuperare a complexului enzimatic pectolitic din lichidul cultural al tulpinii penicillium viride CNMN FD 04
138
Clapco Steliana, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Stratan-Binzari Maria
Использование современных геоинформационных технологий для управления качеством поверхностных вод.
145
Constantinova Tatiana, Cuzin A., Macarovschii E., Melniciuc Orest, Boboc Nicolae, Sîrodoev Ghenadie
Fluxurile de ioni minerali şi metale grele pe sol cu apele din precipitatii
153
Lozan Raisa, Tărîţă Anatolie, Sandu Maria
Influenţa depozitelor de stocare a deşeurilor asupra acumulării metalelor grele în sol şi în plante
159
Bulimaga Constantin
Savant şi chirurg de vocaţie, deschizător de drumuri în chirurgie
166
Furdui Teodor, Duca Gheorghe
Un savant sobru şi de sacrificiu de sine (la 70 de ani de la naşterea acad. Tatiana Constantinov)
169
Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Chirilov Alexandru
A tribute to George Emil Palade
174
Duca Daniela
O expunere superficială a cunoştinţelor despre apele de suprafaţă
178
Cazac Valeriu, Mihailescu Constantin, Bejenaru Gherman, Câlcă Gavriil
Fiziologia şi sanocreatologia: realizări şi aprecieri
182
Frunze Rodica

Ediţia curentă

journal