Sun Home
Сontent

Проблема психического здоровья и научные основы ее решения (Лекция на пленарном заседании пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)

7
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Glijin Aliona, Furdui Vlada, Vrabie Valeria

Эмоции, поведение и коммуникация – их роль в формировании и поддержании психического здоровья. (Доклад на секции «Sanocreatology, formation and maintenance of mental health» пятнадцатого международного междисциплинарного конгресса Neuroscience for Medicine and Psychology

21
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Glijin Aliona, Furdui Vlada, Vrabie Valeria, Gheorghiu Zinaida, Priseajniuc (Vudu) Victoria, Jitari Iurie

Diverse aspecte de aplicare a metodei RAPD-PCR în studiul plantelor.

30
Duca Maria, Clapco Steliana, Martea Rodica

Особенности азотистого метаболизма у крыс разных соматотипов в условиях различной структуры калорийности питания.

50
Garaeva Svetlana, Strutinschi Tudor, Postolati Galina, Poleacova Lilia

Telemedicina: impactul economic şi social.

62
Botnaru Nicolai

Principii științifice și criterii de testare și selectare a agenților de inducere a cros-toleranței plantelor

74
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae, Proca Olga

Influenţa biostimulatorului Reglalg asupra reacţiei plantulelor de castravete (Cucumis sativus L.) la şocul termic.

85
Cauş Maria, Dascaliuc Alexandru

Reducing the impact of drought on productivity by cultivating resistant varieties of medicinal and aromatic plants

95
Gonceariuc Maria

Nivelul transcripțional al ascorbat peroxidaxelor (APX1 și APX3) la Helianthus annuus L. infestat cu Orobanche cumana WALLR.

104
Tabără Olesea

Cuantificarea unor indici biochimici și productivi la fazanii infestați cu ectoparaziţi.

112
Toderaş Ion, Zamornea Maria, Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Savin Anatolie, Chihai Oleg, Gliga Olesea, Botnaru Nicolai, Gologan Ion, Porcescu Mihail

Parazitofauna la Apodemus flavicollis din rezervația naturală „Plaiul Fagului” a Republicii Moldova.

118
Chihai Oleg, Erhan Dumitru, Nistreanu Victoria, Tălămbuţă Nina, Larion Alina, Rusu Ştefan, Zamornea Maria, Melnic Galina

Diversitatea și starea adaptivă a passeriformelor zonei de ecoton ”pădure-luncă” și a ecosistemelor adiacente

124
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Buciuceanu Ludmila

Diversitatea speciilor de mamifere din rezervația peisagistică Hârbovăț, Republica Moldova

131
Sîtnic Veaceslav

Influența nanoparticulelor în baza fierului asupra creșterii plantelor de măzăriche (Vicia sativa) în solul poluat cu trifluralina.

139
Corcimaru Serghei, Prisacari Svetlana, Todiraş Vasile, Guţul Tatiana

Activitatea antioxidantă și antimicrobiană ale extractelor intacte şi oxidate izolate din ceai verde comercial.

144
Lupaşcu Lucian, Ţîmbaliuc Nina, Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana, Slănină Valerina

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din zonele umede „Lacurile Prutului de Jos” şi „Unguri-Holoşniţa”.

152
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Moşanu Elena, Ţurcan Sergiu, Goreacioc Tatiana

Indicatori biochimici de evaluare a stării de sănătate a speciilor de stejar, edificatoare de ecosisteme forestiere, din zona centrală a Republicii Moldova.

158
Brașoveanu (Deomidova) Cristina, Braşoveanu Valeriu

Caracterizarea morfografică a reliefului Câmpiei Bîcului Inferior, Republica Moldova.

165
Cantir Angela

Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă.

171
Nastas Raisa, Goreacioc Tatiana, Gînsari Irina, Cebotari Inna, Lupaşcu Tudor, Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Mitina Tatiana

Рецензия на монографию «Применение дигаплоидных линий в генетическом анализе и в селекции кукурузы». Автор: Михайлов Михаил Эрикович

179
Botnari Vasile, Lupaşcu Galina, Cravcenco Anatol

Două personalităţi marcante în studierea solurilor Moldovei. Nina Dmitriev şi Tatiana Popov – 100 ani de la naştere

184
Ursu Andrei, Curcubăt Stela

Сurrent edition

journal