Sun Home
Cuprins
Биогенная миграция меди в водных экосистемах
4
Ostroumov Serghei, Toderaş Ion, Zubcov Elena, Kotelevtsev S., Ermakov V., Krupina M, Ene Antoaneta, Mikus A., Bileţchi Lucia, Breahnă Adriana, Miron Adriana
Influenţa respiraţiei dirijate kapalabhati asupra microcirculaţiei sanguine
22
Frunze Rodica
Impactul pattern-urilor de respiraţie forţată de tip bhastrika, kapalabhati şiuddyana bandha asupra temperaturii corporale
28
Frunze Rodica
Despre sindromul – C4 în organele reproductive ale plantelor de cereale
41
Balaur Nicolae, Mereniuc Lilia
Фенотипическая разнокачественность семян сои по накоплению масла и ее влияние на растения следующего поколения
48
Harciuc Oleg, Chirilov Alexandru, Akseonov S., Toma Simion
Testarea serologică a prezenţei virusurilor la cais
55
Zemciuc Eufrosinia, Pîntea Maria
Autoreglarea status-ului hidric al plantelor isohidrice (Zea Mays L.) şi anisohidrice (Sorghum Bicolor (L.) Möench) în condiţii de insuficienţă de apă în sol
59
Melenciuc Mihail
Studiul autocompatibilităţii polenului la unele genotipuri de floarea-soarelui (Helianthus Annuus L.)
68
Duca Maria, Port Angela, Midoni Andrei, Anisimova Irina
Studiul dividerilor mitotice în meristemele radiculare la orz în diverse condiţii de infecţii virale
74
Andronic Larisa, Jacotă Anatol, Grigorov Tatiana, Bujoreanu Valeriu
Screening-ul molecular al rezistenţei florii-soarelui la lupoaie (Orobanche Cumana Wallr.), rasa E
81
Duca Maria, Glijin Aliona, Lupascu Victor, Rotarenco Victoria
Комплексная оценка новых сортов томата, cозданных в Институте генетики и физиологии растений АН республики Молдова
89
Grati Maria, Mihnea Mihaela, Grati Vladislav
Selectarea formelor parentale pentru crearea hibrizilor de perspectivă de Salvia Sclarea L.
96
Cotelea Ludmila
Dinamica populaţiilor şi particularităţile comportamentale de migraţie a păsărilor acvatice şi semiacvatice din bazinul Prutului inferior
102
Cojan Constantin, Munteanu Andrei
Insectele - surse netradiţionale de preparate cu efecte terapeutice
111
Ciuhrii Veaceslav
Particularităţile structural-funcţionale ale populaţiilor speciilor de peşti din râul Bâc
118
Bulat Denis, Bulat Dumitru, Usatîi Marin
Activitatea antioxidantă şi antiradicalică aextractului etanolic de astaxantină
127
Miscu Vera, Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Cojocari Angela, Rudic Valeriu
Procedee de obţinere şi purificare a noilor preparate antioxidante de origine proteică din biomasa cianobacteriei spirulina platensis
137
Efremova Nadejda, Reva Veaceslav, Bulimaga Valentina, Gulea Aurelian, Chiriac Tatiana, Rudic Valeriu
Acumularea astaxantinei în biomasa haematococcus pluvialis la cultivare pe mediu cu compuşi coordinativi ai FE(III) cu aminoacizii
143
Miscu Vera
Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de drojdii păstrate în colecţia naţională de microorganisme nepatogene
151
Stepanov Vitalie, Codreanu Svetlana, Rudic Valeriu, Slănină Valerina, Sîrbu Tamara, Burţeva Svetlana
Fundamente teoretice privind standardizarea indicilor agroclimatici
157
Nedealcov Maria
Schimbarea paradigmei protecţiei calităţii aerului
168
Buburuz Dionisie
Studiul acţiunii undelor electromagnetice de frecvenţă extrem de înaltă asupra productivităţii infuzoriei paramecium caudatum
176
Toderaş Ion, Roscov-Arcan Elena, Rotaru Anatol

Ediţia curentă

journal