Sun Home
Сontent
Efectele privaţiunii de hrană de scurtă durată asupra conţinutului aminoacizilor liberi în plasmă şi eritrocite la şobolanii tineri şi senili
4
Nevoia Angela, Furdui Vlada, Fedorov S.
Целенаправленное изменение кровотока в верхней части тела посредством выполнения различных статических упражнений
10
Frunze Rodica
Influenţa conţinutului de calcar activ în sol, stresului hidric şi hipotermic asupra metabolismului compuşilor fosforici la plantele viticole
26
Negru Petru, Popovici Ana
Studiul comparativ al polifenolilor din fructele de aronia melanocarpa (Michx.) elliot in vivo şi in vitro prin metoda clip-MS
31
Calalb Tatiana
Activitatea fermenţilor antioxidativi şi reacţia plantelor la secetă în perioadele critice
40
Ştefîrţă Anastasia
Aspecte genetico-moleculare ale rezistenţei florii-soarelui la orobanche cumana wallr
49
Duca Maria, Leviţchi Alexei, Popescu Victoria, Popa Eugen
Evidenţa schimburilor între cromatidele surori la orz (Hordeum Vulgare L.) în cazul infecţiei virale
57
Andronic Larisa, Jacotă Anatol
Potenţialul genetic de rezistenţă la arşiţă al soiurilor şi liniilor valoroase de tomate
64
Mihnea Nadejda, Grati Maria, Macovei Milania, Jacotă Anatol
„AC-LIKE” transposonii în genomurile plantelor superioare
70
Deaghileva Angela, Paşa Lilia, Mitin Valentin, Tumanova Lidia
Путевой анализ продуктивности растений сои
73
Budac Alexandru
Dimorfismul morfo-anatomic al speciei macrobrachium nipponense de HAAN
80
Purcic Veaceslav
Выявление элементов (La, Au, U, Cs, Ba, Na, Ce, Se, Sb,Hf, Th, Sc, Sm и других) в биогенном детрите водных микрокосмов с Viviparus Viviparus, Unio Pictorum, Ceratophyllum Demersum
85
Ostroumov Serghei, Colesov Ghennadii, Toderaş Ion, Ene Antoaneta
Particularităţile reproductive partenogenetice la Brachionus Plicatilis Müller, brachionus Rubens Ehrnb şi Daphnia Magna Strauss
95
Purcic Veaceslav, Roscov-Arcan Elena
Polizaharidele sulfatate de origine algală - sursă de noi remedii cu proprietăţi terapeutice polivalente
102
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Cojocari Angela, Miscu Vera, Bulimaga Valentina
Selectarea mediilor optime de revitalizare a culturilor liofilizate de fungi
108
Sîrbu Tamara, Codreanu Svetlana
Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de drojdii păstrate în colecţia naţională de microorganisme nepatogene
114
Stepanov Vitalie, Codreanu Svetlana, Rudic Valeriu, Slănină Valerina, Sîrbu Tamara, Burţeva Svetlana
Базидиальные ксилотрофы - источник получения биологически активных полисахаридов
119
Dvornina Elena
Оценка чуствительности урожайности некоторых сельскохозяйственных культур в Республике Молдова без адаптации к новым климатическим условиям согласно моделям общей циркуляции атмосферы и океана CSIRO-MK2,HADCM2, ECHAM4
124
Constantinova Tatiana, Ţăranu Lilia, Mironova Tatiana, Todiraş Vladimir
Metodologia utilizării diferitor tipuri de distribuţii teoretice în estimarea parametrilor agroclimatici
132
Nedealcov Maria
Impactul deşeurilor industriale asupra fitocenozelor ecosistemului urban Chişinau
136
Bulimaga Constantin
Dinamica suprafeţelor cu terenuri arabile în Republica Moldova
143
Bejan Iurie
Academicianul Andrei Ursu – somitate în domeniul pedologiei(la cea de-a 80-a aniversare din ziua naşterii)
150
Furdui Teodor, Duca Gheorghe
Savant proeminent în algologie
155
Furdui Teodor
Distins savant în domeniul fiziologiei şi biochimiei plantelor
160
Furdui Teodor, Duca Gheorghe
Profesorul universitar Andrei Munteanu – unul din ultimii savanţi mohicani din domeniul zoologiei integrale autohtone
163
Furdui Teodor, Ciochină Valentina
Din istoria comunităţii pedologilor
168
Ursu Andrei
Доктор наук Татьяна Чуботарь – символ интеллигентности и самоотдачи
171
Furdui Teodor, Toderaş Ion

Сurrent edition

journal