Sun Home
Cuprins
Diversitatea şi particularităţile diagnosticării viruşilor albinelor (Apis Aellifera L.)
4
Toderaş Ion, Moraru Olga, Movilă Alexandru, Ciuhrii Mircea, Molotievskiy Munteanu Natalia
Всасывание моносахаридов в тонкой кишке при хроническом стрессе
12
Şeptiţchi Vladimir, Ceban Liuba, Popanu Lucia
Влияние ритмичного глубокого дыхания на частоту сердечных сокращений, артериальное давление и микроциркуляцию крови
19
Frunze Rodica
Теоретическое и практическое обоснование антиэпизоотической цепи мероприятий по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота
25
Moscalic Roman
Studii experimentale privind influenţa undelor milimetrice, aplicate la puteri atermice, asupra cicatricelor patologice de la nivelul pielii umane
34
Rusu Dragoş-Bogdan
Particularităţile activităţii fotosintezei, respiraţiei şi substanţelor regulatoare de creştere la plantele viticole în funcţie de genotip şi condiţiile de creştere
42
Şişcanu Gheorghe, Negru Petru, Voronţov Veaceslav, Popovici Ana, Guşcan Irina
Studiul comparativ al conţinutului fenolic şi a activităţii antimicrobiene a extractelor fructelor in vivo şi biomaselor frutiere pigmentate in vitro de aronia melanocarpa (Michx.) elliot
49
Calalb Tatiana, Prisacari Viorel, Jacotă Anatol
Contributions to the studies on the essential oils isolated from coriandrum sativum l. and foeniculum vulgare mill
55
Ciocîrlan Nina, Zarbock-Udrea S.
Royal MH 30 - regulator de creştere pentru copilitul chimic la tutun
61
Calchei Elena, Bureţ Ion
Utilizarea plantelor haploide în ameliorarea populaţiilor sintetice la porumb
67
Rotarenco Valeriu, Dicu Georgeta, Mihailov Mihai, Maslobrod Serghei, Sarmaniuc Mariana, Jacotă Anatol
Influenţa factorilor de mediu asupra interacţiunii genelor unor caractere cantitative la grâu
74
Lupaşcu Galina, Saşco Elena, Gavzer Svetlana
Некоторые аспекты применения метода количественной ПЦР в реальном времени
80
Zamorzaeva Irina
Характеристика возрастной структуры и репродуктивной системы популяций Abramis brama в разнотипных водоемах бассейна Днестра
89
Fulga Nina, Crepis Oleg, Bulat Dumitru
Starea actuală a ihtiofaunei lacului de acumulare Vatra (Ghidighici) şi recomandări de sporire a productivităţii piscicole
96
Bulat Dumitru
Eficienţa utilizării noului bioprodus din drojdiile de la vinificaţie în hrana larvelor de peşte
101
Usatîi Agafia, Chiseliţă Oleg, Usatîi Adrian, Crepis Oleg, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Topală Lilia
Structura şi starea funcţională a ihtiocenozei lacului de acumulare Vatra (Ghidighici)
105
Bulat Dumitru
Studiul influenţei compuşilor coordinativi ai Cu(II) asupra productivităţii cianobacteriei spirulina platensis
109
Batîr Ludmila, Gulea Aurelian, Ţapcov Victor, Rudic Valeriu
Reglarea procesului de biosinteză a sterolilor la drojdii prin acţiunea undelor milimetrice de intensitate joasă
115
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Rotaru Anatol, Moldoveanu Taisia, Borisova Tamara
Influenţa condiţiilor agrotehnice asupra componenţei speciilor şi virulenţei izolatelor de fungi care produc putregaiul de rădăcină la sfecla de zahăr
121
Mereniuc Gheorghe, Lupaşcu Galina, Slănină Valerina
Solubilitatea astaxantinei în diferite tipuri de uleiuri vegetale alimentare
128
Miscu Vera
Оценка метода субстрат-индуцированного дыхания (для определения почвенной микробной биомассы) на примере почв Молдовы
134
Corcimaru Serghei
Saccharomyces carlsbergensis CNMN-Y-15 la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Mn (II), Cr (III) ŞI Zn (II)
142
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Chiseliţă Oleg, Topală Lilia, Chiseliţa Natalia, Moldoveanu Taisia
Potenţialul pedoecologic al raioanelor silvostepei de nord
147
Ursu Andrei, Vladimir Pantelei, Curcubăt Stela
Zoning of the anthropogenic relief of urbanized territories
152
Sîrodoev Igor, Sîrodoev Ghenadie, Sviridova Alla
Formula diagnostică la baza clasificării solurilor
158
Ursu Andrei
Probleme de regionare fizico-geografică a teritoriului Republicii Moldova
161
Boboc Nicolae
Reputat savant al ecologiei cu destin de luptător
170
Furdui Teodor, Constantinov Tatiana, Ciubotaru Alexandru, Drumea Anatolie, Toma Simion, Şalari Vasile
Ctitorul medicinei veterinare - Eugen Zgardan la 80 de ani
175
Furdui Teodor, Găină Boris, Cimpoieş Gheorghe, Tudorache Gheorghe
Savantul Valentin Rodion Celac la 70 de ani
177
Barbacar Nicolae
Fruitful scientific activity of doctor in biology S. A. Ostroumov (to 60th anniversary)
180
Toderaş Ion, Kirksunov Eugene, Ermakov V., Rozemberg G

Ediţia curentă

journal