Sun Home
Сontent
Caracterul nespecific al reacţiei de răspuns a plantelor la acţiunea factorilor nefavorabili
11
Ştefîrţă Anastasia
Reactivitatea cardiovasculară la elevi în dependenţă de vîrstă, sex şi gradul de efort fizic
25
Brighidin V.
Impactul extractului din juglans regia asupra unor indici fiziologici a organismului animal
35
Gaidei Natalia
Corelaţia activităţii unor enzime antioxidative şi status-ului apei frunzelor de Zea Mays L. în condiţii de secetă
42
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia
Particularităţile activităţii regulatorilor de creştere şi peroxidazei la plantele viticole în funcţie de genotip, acţiunea secetei şi moinelor
51
Negru Petru, Şişcanu Gheorghe, Erezanu N, Popovici Ana
Investigaţii ultrastructurale comparative ale biomasei frutiere in vitro şi a fructului in vivo de aronia melanocarpa (Michx.) elliot
55
Calalb Tatiana
PCR analysis of nematode resistance gene, Mi, in different tomato cultivars
63
Duca Maria, Port Angela, Croitoru Antonina, Kaloshian Isgouhi
Componenţa speciilor de fungi care produc boli la triticum aestivum l.
67
Lupaşcu Galina, Saşco Elena, Gavzer Svetlana
Subfuncţionalizarea factorilor transcripţionali în procesul evoluţiei la vertebrate
74
Munteanu Viorel, Leviţchi Alexei, Duca Maria
Reproductive adaptations of fish species from the Dniester river under influence of hydroelectric powers construction
89
Kiseliova Olga
Spectrul aminoacizilor şi componenţa calitativă a proteinelor la spirulina cultivată în prezenţa unor compuşi coordinAtivi ai cr(III)
102
Rudic Valeriu, Bulimaga Valentina, Ciumac Daniela, Zosim Liliana, Chiriac Tatiana
Efectele undelor milimetrice de intensitate joasă asupra populaţiei drojdiei saccharomyces carlsbergensis cnmn-y-15
108
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Rotaru Anatol, Topală Lilia, Moldoveanu Taisia
Productivitatea şi componenţa biochimică a microalgei verzi Dunaliella salina la cultivare pe medii minerale şi organo-minerale
116
Bivol Cezara, Rudic Valeriu
Elaborarea procedeelor energoeconomice şi ecotehnologice de cultivare a ciupercii pleurotus ostreatus (JACQ.: FR.) KUMM. I. cultivarea ciupercii de păstrăv pe substraturile obţinute în baza fermentării lactice.
123
Stepanov Vitalie
Studiul influenţei dioximaţilor cobaltului (III), ce conţin fluor, asupra procesului de enzimogeneză la tulpina de fungi Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A – producătoare de amilaze
128
Stratan-Binzari Maria
Studiul căilor de reglare a biosintezei polizaharidelor la cianobacteria Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03
134
Rudic Valeriu, Cojocari Angela, Cepoi Liliana, Miscu Vera
Elaborarea procedeelor energoeconomice şi ecotehnologice de cultivare a ciupercii pleurotus ostreatus (JACQ.: FR.) KUMM. II. cultivarea ciupercii de păstrăv pe substraturile obţinute în baza plantelor aromatice şi medicinale(etero-oleaginoase).
144
Stepanov Vitalie
Aspecte hidrochimice ale apelor freatice din aria complexului istorico-natural orheiul vechi
160
Boboc Nicolae, Chirică Lazăr, Sandu Maria, Tofan Elena, Brega Vladimir, Spătaru Petru
Cercetări privind modelarea procesului de solificare (acumularea materiei organice)
167
Coronovschi Alexandru, Tărîţă Anatolie, Rusu Maria, Jabin Veaceslav
Biota şi interdependenţa ei cu proprietăţile fizice a cernoziomurilor tipice în diferite condiţii de folosinţă agricolă
171
Senicovscaia Irina, Marinescu Calina, Ciolacu-Balan Tatiana, Cerbari Valerian, Boincean Boris
Monografia „Plante medicinale” - îndrumar practic şi eficient în cunoaşterea şi utilizarea acestei bogăţii naturale
180
Teleuţă Alexandru, Coltun Maria, Mihailescu Constantin, Ciocîrlan Nina
Distinct savant şi organizator al ştiinţei agrare
182
Furdui Teodor, Spivacenco Anatol, Toma Simion, Patron Petru, Palii Andrei, Rotari Alexandru

Сurrent edition

journal