Sun Home
Cuprins

A review of the major pest insects of tomato crops in the Republic of Moldova

7
Molotievskiy Munteanu Natalia, Toderaş Ion, Iurcu-Străistaru Elena, Moldovan Anna

Influenţa regimului alimentar asupra modificării masei corporale şi a unor indici biochimici la şobolanii supuşi stresului social

19
Ciochină Mariana, Poleacova Lilia

Actualităţi în dietoterapia esofagitei eozinofilice. (Revista literaturii)

27
Gribiniuc Anatol, Lupaşco Iulianna, Harea Gheorghe, Berezovscaia Elena, Lupaşco Daniela

Viziuni contemporane privind unele aspecte fiziologice importante pentru tubul digestiv

35
Bogdan Victoria, Timoşco Maria

Particularitățile status-ului apei și complexului antioxidant ca markeri ai cros-toleranței plantelor

42
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae, Ionaşcu Angela

Efectul microelementelor și biofertilizanţilor asupra statusului mineral a viței de vie.

54
David Tatiana, Veliksar Sofia, Lemanova Natalia, Gladei Mihai

Устьичная проводимость и транспирационный коэффициент листьев растений сои при комплексном стрессе

63
Harciuc Oleg, Chirilov Alexandru, Kleiman Emanuil, Scurtu Gheorghe, Baştovaia Svetlana, Platovschii Nicolai, Chistol Marcela

Expresia unor terpen-sintetaze în flori și frunze la Origanum vulgare (SSP. Vulgare).

72
Port Angela, Duca Maria, Mutu (Calmîş) Ana

Изменчивость некоторых признаков пыльцы у мутантных форм томата под действием абиотических стрессов.

81
Macovei Milania

Storage potential of flax accessions (Linum usitatissimum L.) as an indicator of their viability under ex situ conservation

91
Corlăteanu Liudmila, Cuțitaru Doina, Ganea Anatolie

Rolul factorului parental în formarea şi manifestarea unor caractere cantitative la grâu (Triticum aestivum L.).

98
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana

Activitatea superoxid dismutazelor la plantele de floarea-soarelui infestate artificial cu lupoaie.

106
Tabără Olesea

Diversitatea speciilor de animale terestre din rezervația peisagistică Dobrușa.

112
Nistreanu Victoria, Buşmachiu Galina, Ţurcan Vladimir, Larion Alina

Specii din genul Euxoa Hübner, 1821 (Lepidoptera, Noctuidae) – noi pentru fauna Republicii Moldova

121
Ţugulea (Hacina) Cristina

Stabilirea eficacității nematocide a tulpinei de bacterii Pseudomonas aurantiaca CNMN -PSB-08 asupra nematodului culturilor Allium - Ditylenchus dipsaci

124
Melnic Maria, Slănină Valerina, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Batîr Ludmila, Chihai Nina

Controlul biologic al Coleopterelor Curculionide (Coleoptera, Curculionaidae): probleme, realizări și perspective

131
Moldovan Anna

Utilizarea nanoparticulelor ZnO în biotehnologia cultivării levurii Saccharomyces cerevisiae

142
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia

Strategie de izolare a lipazelor sintetizate de micromiceta Aspergillus niger CNMN FD 01 cultivată în prezenţa nano-dioxidului TiO2.

148
Bivol Cezara, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Clapco Steliana, Guţul Tatiana, Rusu Emil

Изучение воздействия наночастиц Fe3O4 на активность и осаждение липаз из культуральной жидкости микромицета Rhizopus arrhizus.

154
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Bivol Cezara, Clapco Steliana, Guţul Tatiana

Evaluarea rezultatelor detectării bacteriei Gardnerella vaginalis obținute prin diferite metode de cercetare.

161
Tașci Xenia, Morozov Alexandr

Pedozonalitatea în cadrul bazinului hidrografic Cogâlnic

165
Ursu Andrei, Overcenco Aureliu, Curcubăt Stela, Marcov Ion

Legități și dependențe stabilite în procesul de restabilire naturală a ecositemului petrofit din cariera „Lafarge Ciment”

171
Bulimaga Constantin, Certan Corina, Burghelea Aureliu, Grabco Nadejda

Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din ocolul sivic Hârjauca.

180
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Moşanu Elena, Lozan Raisa, Ţurcan Sergiu

Рецензия на монографию “Основы управления технологическими процессами возделывания овощных культур в открытом грунте”. Автор: доктор с/х наук Ботнарь Василий Федорович

187
Furdui Teodor, Găină Boris, Tudorache Gheorghe, Chirilov Alexandru

Recenzie la manualul „Siguranța alimentelor”. Autor: Mihail Tomșa

188
Ciochină Valentina, Balan Ion

Рецензия на монографию „Селекция томата на устойчивость к стрессовым абиотическим факторам с использованием гаметных технологий”. Автор: Маковей Миланья Дмитриевна.

190
Botnari Vasile

Nicolae Dimo. 60 de ani de la trecerea în nefiinţă

193
Ursu Andrei

Ediţia curentă

journal