Sun Home
Cuprins
Концепция о санокреатологии респираторной системы
4
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Vudu Lorina, Ştirbu Eugeniu, Vudu Grigore, Frunze Rodica, Moldovan Aurica
Migration of the water-wading of birds from the republic of Moldova
15
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Jurminschi Serghei
Aspecte ale tremorului fiziologic la tineri şi vârstnici
37
Minciună Vitalie
Studiul modificărilor calitative ale fracţiilor de proteine la tutunul transgenic sub acţiunea erbicidului Basta
45
Duca Maria, Glijin Aliona, Lupascu Victor, Orozco-Cardenas Martha
Determinarea proceselor de reparare a frunzelor la Quercus Robur L. după aplicarea şocului termic
51
Cuza Petru, Ţîcu Lilia, Dascaliuc Alexandru
Acţiunea lupoaei (orobanche cumana wallr.) asupra componenţilor proteici la diverse genotipuri de floarea-soarelui
58
Duca Maria, Port Angela, Bârsan Ana, Popescu Victoria
Слабое засоление как фактор усиления теплового стресса
67
Harciuc Oleg, Chirilov Alexandru, Bolotin Oleg, Brighidina T, Kleiman Emanuil, Bezzubov Igor, Baştovaia Svetlana, Cozmic Raisa, Toma Simion
Efectele genice implicate în formarea şi transmiterea unor caractere cantitative la tomate
75
Rotaru Ludmila, Lupaşcu Galina, Jacotă Anatol, Mihnea Nadejda
Polimorfismul RAPD-PCR la plantele de Cucumis Sativus L.
81
Duca Maria, Port Angela, Homenco Tatiana
Evaluation of genes expression in maize genotypes with different degrees of drought tolerance, at the first stages of development
89
Badicean Dumitru
Creating and evaluating the new ocimum Basilicum L. Genotypes
94
Gonceariuc Maria, Gille Elvira, Florea Cristina, Brinzila I, Danila Doina
Сравнительная характеристика суммарных легко растворимых белков у подвидов Carassius Auratus Gibelio и carassius auratus auratus вида Carassius Auratus (L)
100
Duca Maria, Toderaş Ion, Şuleşco Tatiana, Ciobanu Lucia
Cultivarea speciei melcului viţei-de-vie Helix Pomatia L. în melcării de tip deschis
108
Andreev Nadejda, Toderaş Ion, Munteanu Andrei, Rotaru Ala
Содержание металлов в рыбе из дубэссарского и кучурганского водохранилищ
115
Zubcov Natalia, Şlenc D., Zubcov Elena, Bileţchi Lucia, Sapojnikova E., Crepis Oleg, Cebanu Aureliu
Изменения в развитии гонад у самок sander lucioperca в антропогенно-модифицированных условиях дубэсарского водохранилища
121
Fulga Nina, Usatîi Marin
Acumularea acizilor arahidonic şi eicosapentaenoic de către porphyridium cruentum CNM-AR-01 sub influenţa cobaltului
126
Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Cojocari Angela, Miscu Vera, Iaţco Iulia, Rudic Valeriu
Componenţa biochimică a drojdiilor din sedimente vinicole
132
Chiseliţă Oleg, Usatîi Agafia, Chiriţa Elena, Topală Lilia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena
Изучение активности супероксиддисмутазы в биомассе цианобактерии Spirulina Platensis, культивируемой в присутствии координационных соединений некоторых металлов
137
Efremova Nadejda
Caracteristica complexului enzimatic sintetizat de tulpina aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02a în cultură submersă
142
Stratan-Binzari Maria
Compuşi complecşi de incluziune ai amantadinelor antivirale cu ciclodextrine
146
Boldescu Veaceslav
Solurile vertice – fenomen pedogenetic intrazonal
150
Ursu Andrei
Fenomenul marginalităţii în geografia solurilor
156
Ursu Andrei
Идентификация «референтных» зон мун. Кишинэу по количественным показателям биогенных веществ (азота и фосфора) в воде, донных отложениях и почвенном слое парковых зон
159
Dediu Ion, Belous Tatiana, Drumea Dumitru, Boicu Rodica
Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din raionul Nisporeni
164
Tărîţă Anatolie, Sandu Maria, Lozan Raisa, Sergentu Efim, Spătaru Petru, Moşanu Elena, Goreacioc Tatiana, Jabin Veaceslav
Evaluarea deşeurilor periculoase cu implicarea indicilor convenţiei Basel
170
Bulimaga Constantin

Ediţia curentă

journal