Sun Home
Cuprins

The problem of psychic health and ways to solve it – some approaches

7
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Glijin Aliona, Vrabie Valeria, Şeptiţchi Vladimir

Factors which determine productivity of phytoplankton of the Dniester River.

12
Ungureanu Laurenţia, Zubcov Elena, Tumanova Daria, Borodin Natalia, Bagrin Nina, Ungureanu Grigore

Utilizarea biostimulatorilor in cercetările științifice și în practica agricolă

22
Jelev (Hadîrca) Natalia, Dascaliuc Alexandru

Corelarea activității antiradicalice a mierii cu conținutul aminoacizilor liberi

35
Vrabie Valeria, Ciochină Valentina, Derjanschi Valeriu, Rotaru Stela

Particularităţile modificării conţinutului aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi și senili hrăniți cu diferite raţii în asociere cu efortul fizic

45
Poleacova Lilia, Ciochină Mariana

Modificări biochimice în organismul uman  sub acțiunea efortului fizic.  

54
Poleacova Lilia, Ciochină Mariana

Manifestarea stres-memoriei la plantele de Phaseolus cu diferit potențial de rezistență la secetă

65
Brânză Lilia

The influence of biostimulant Reglalg on plants resistance to abiotic and biotic stress factors

76
Dascaliuc Alexandru, Voineac Vasile, Ralea Tudor, Jelev (Hadîrca) Natalia

Influenţa microelementelor şi a bacteriilor PGPB asupra productivităţii viţei de vie

82
David Tatiana

Influenţa prolinei exogene asupra unor indicatori de germinare a seminţelor  soia

90
Chirilov Alexandru, Harciuc Oleg, Cozmic Raisa, Baştovaia Svetlana, Chistol Marcela

Studiul variabilității genetice la Origanum vulgare ssp. vulgare prin analiza componentelor principale

95
Port Angela, Mutu (Calmîş) Ana, Ciocîrlan Nina, Duca Maria

Determinismul genetic al rezistenței grâului (Triticum aestivum L.) la fungul Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram.

109
Lupaşcu Galina, Gavzer Svetlana

Комбинированное использование традиционных и нетрадиционных методов отбора в селекции томата

115
Macovei Milania

Măsuri inovative de diminuare și combatere a parazitozelor la cervide în Republica Moldova.

125
Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Savin Anatolie, Zamornea Maria, Chihai Oleg, Gherasim Elena, Gologan Ion, Chihai Nina, Pruteanu Mihail, Anghel Tudor, Rusu Vadim

Răspîndirea speciei Rhinolophus hipposideros (Mammalia: chiroptera) în adăposturile subterane ale R. Moldova

130
Caldari Vladislav

Structura și diversitatea comunităților de rozătoare sub impactul transformărilor socio-umane și schimbărilor climatice din Republica Moldova

137
Sîtnic Veaceslav, Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Nistreanu Victoria, Larion Alina

Diversitatea comunităților macrobentonice în rezervația „Iagorlîc”

144
Bogatîi Dinu

Influența unor compuși chimici noi asupra proceselor enzimatice la Escherichia coli și Staphylococcus aureus.

151
Zariciuc Elena

Utilizarea nanoparticulelor de aur și argint în cultivarea microalgei Dunaliella salina.

159
Maftei Elena, Rudic Valeriu

Parametrii principali aш ploilor torenţiale în semestrul cald al anului pe teritoriul Republicii Moldova.

165
Nedealcov Maria, Mîndru Galina

Estimarea prejudiciilor cauzate de ploile torenţiale în semestrul cald al anului în profil administrativ-teritorial al Republicii Moldova

172
Mîndru Galina

Evalurea impactului antropic asupra stării mediului la nivel naţional.

180
Capcelea Victor

Рецензия на монографию «Проблема здоровья. Санокреатология. Потребность общества в ее развитии». Том первый «Трактата о научных и практических основах санокреатологии». Авторы: Фурдуй Ф. И., Чокинэ В. К., Фурдуй В. Ф., Глижин А. Г., Врабие В. Г., Шептицкий В. А.

187
Soroko Sveatoslav, Novikov V.

Recenzie la monografia ,,Sănătatea psihică. Psihosanocreatologia. Necesitatea societății în dezvoltarea ei.”, volumul II al ,,Tratatului despre bazele științifice și practice ale Sanocreatologiei”. Autori: Furdui T., Ciochină V., Furdui V., Glijin A., Vrabie V., Șeptițchi V.

189
Vovc Victor

Membrul corespondent al AȘM Elena Zubcov la 70 de ani

190
Ungureanu Laurenţia, Toderaş Ion

Ediţia curentă

journal