Sun Home
Cuprins
Гормональная регуляция мембранного пищеварения углеводов
5
Şeptiţchi Vladimir
Экскреция продуктов азотистого метаболизма у пловцов при интенсивных физических нагрузках и эмоциональном стрессе соревнований
11
Garaeva Olga
Change of apple (Malus domestica Brokh.) seed germination capacity during stratification
18
Dascaliuc Alexandru
Acţiunea erbicidului basta asupra proteosintezei la tutunul transgenic
27
Duca Maria, Glijin Aliona, Lupascu Victor, Orozco-Cardenas Martha
Соотношение селена и серосодержащих aминокислот в сельскохозяйственных растениях
34
Toma Simion, Capitalciuc Marina, Golubkina Nadezhda, Postolati Galina
Determinarea termotoleranţei la Quercus robur l. cu ajutorul metodei de scurgere a electroliţilor
41
Dascaliuc Alexandru, Cuza Petru, Ţîcu Lilia
Genotypic correlations and some peculiar features of cold resistance trait inheritance at different ontogenetic stages in tomato
49
Jacotă Anatol, Polescaia L, German M.
Expresia genelor CsLFY şi bar la nivel de transcripţi
56
Duca Maria, Glijin Aliona, Orozco-Cardenas Martha, Lupascu Victor
Aspecte genetice şi moleculare la unele plante superioare
61
Barbacar Nicolae
Molecular characterization of some resistance (R) genes in maize genotypes under pathogenic attack
69
Bondarenco Ecaterina, Barbacar Nicolae
Ecological risk value assessment as an index of water quality (on the example of dnieper river)
76
Baitchorov Vladimir, Toderaş Ion, Miron Adriana
Оценка связи наиболее общих характеристик среды обитания с численностью длиннопалого рака водоемов Беларуси
84
Alehnovici A., Roşcin V., Kuleş V.
Особенности структуры акарокомплексов фруктовых насаждений
93
Culicova Ludmila
Tulpini noi comerciale ale ciupercii pleurotus ostreatus (JACQ.:FR) KUMM. – obiecte biotehnologice de perspectivă
98
Stepanov Vitalie, Rudic Valeriu
Screeningul drojdiilor de perspectivă pentru biotehnologii de producere a sterolilor
107
Usatîi Agafia, Molodoi Elena, Chiriţa Elena, Moldoveanu Taisia, Topală Lilia, Calcatiniuc Aurica
Producerea industrială a ciupercilor în Republica Moldova: realizări şi perspective
113
Stepanov Vitalie, Dvornina Alla, Rudic Valeriu
Влияние лиофилизации на биосинтетическую активность Streptomyces massasporeus CNMN-36
118
Bratuhina Antonina
Свойства экзополисахаридов ризосферных флуоресцирующих бактерий рода Pseudomonas
122
Emnova Ecaterina, Varbaneţ L, Vasiliev V., Ciocîrlan A., Brovarskaia O., Caunova Nina, Ganea O, Toma Simion
Методологические основы oценки гидроклиматического потенциала ландшафта
128
Boboc Nicolae, Constantinova Tatiana, Melniciuc Orest, Nedealcov Maria
Consideraţii cu privire la evoluţia peisajelor silvice pe teritoriul republicii moldova
138
Boboc Nicolae, Bejan Iurie, Ţîţu Pavel
Elaborarea schemei conceptuale de gestionare şi aplicarea unor criterii de evaluare a deşeurilor toxice
146
Bulimaga Constantin
Социально-экологическая ситуация в 2006 году: проблемы и приоритеты
153
Sosunova Irina
Vulnerability to water scarcity in moldova: identification of the regions
160
Sîrodoev Igor, Knight C
Impactul regimurilor de umiditate a solului asupra direcţiei procesului de solificare a cernoziomului tipic moderat humifer
167
Coronovschi Alexandru, Tărîţă Anatolie, Jabin Veaceslav
Utilizarea indicelui pluviometric angot în studiul regimului precipitaţiilor atmosferice de pe teritoriul Republicii Moldova
175
Puţuntică Anatolie

Ediţia curentă

journal