Sun Home
Cuprins

Направленное формирование и поддержание психического здоровья при психогенном и сомато-висцеральном стрессе (Лекция на пленарном заседании тринадцатого международного междисциплинарного конгресса «Neuroscience for Medicine and Psychology»)

7
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Glijin Aliona, Vrabie Valeria

Influența alimentației cu diversă structură asupra conținutului aminoacizilor liberi în sângele șobolanilor.

16
Vrabie Valeria, Ciochină Valentina, Tolstenco Dorina, Garaeva Svetlana, Postolati Galina

Saliva ca material biologic în cercetările de perspectivă

22
Garaeva Svetlana, Leorda Ana, Postolati Galina, Porneala Ina, Redcozubova Galina

Aspecte clinice, metabolice şi de evoluţie ale retinopatiei diabetice la bolnavii cu diabet zaharat tip 2.

34
Zota Larisa, Zota Victoria

Rolul sistemului enzimatic antioxidant în formarea stres-memoriei la plantele expuse repetat la secetă.

40
Brânză Lilia, Leahu Igor, Ionaşcu Angela

Diversitatea conţinutului şi componenţei uleiului esenţial la hibrizi F1 de Lavandula angustifolia MILL.

48
Gonceariuc Maria, Butnaraş Violeta, Maşcovţeva Svetlana, Balmuş Zinaida, Cotelea Ludmila, Botnarenco Pantelimon

Комбинационная способность родительских форм томата по комплексу признаков при создании гетерозисных гибридов F1 для одноразовой уборки.

58
Țăpordei Alla

Structura ecologică a populației speciei Cricetulus migratorius (Pallas, 1773) la limita de vest a arealului.

65
Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav, Zubcov Nicolai

Crabul de mâl (nord-american) Rhithropanopeus harrisi (Gould, 1841) - o nouă specie invazivă în Moldova.

71
Filipenco Serghei, Purcic Veaceslav, Dumbrăveanu Dorin, Railean Nadejda

Starea structural-funcțională a reproducătorilor scrumbiei-de-Dunăre în fluviul Nistru și principiile științifice ale managementului bioproductivităţii.

78
Crepis Oleg, Usatîi Marin, Şaptefraţi Nicolae, Usatîi Adrian, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Cebanu Aureliu, Dadu Ana

Evaluarea helmintofaunei la Myodes glareolus din rezervația naturală „Plaiul Fagului”.

85
Chihai Oleg, Erhan Dumitru, Tălămbuţă Nina, Rusu Ştefan, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Zamornea Maria, Melnic Galina, Naforniţa Nicolae, Rusu Vadim

Modificarea conținutului unor compuși biologic activi la Spirulina platensis în condiții de stres de iluminare indus.

95
Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Djur (Maxacova) Svetlana, Miscu Vera, Codreanu Svetlana, Ghelbet Viorica, Nartea Ecaterina, Rudic Valeriu

Synthesis and biological activity of copper(II), nickel(II) and cobalt(III) coordination compounds with 2-benzoylpyridine N(4)-allyl-S-methylisothiosemicarbazone.

103
Usataia Irina, Graur Vasile, Zariciuc Elena, Garbuz Olga, Gulea Aurelian

Activitatea antimicrobiană in vitro a taninurilor intacte şi oxidate, izolate din nuc (Juglans regia L.).

113
Lupaşcu Lucian, Lupaşcu Galina, Ţîmbaliuc Nina, Şubina Victoria, Magher Maria

Rolul nanoparticulelor ZnO (<50 nm) în procesul de cultivare a levurii Rhodosporidium toruloides CNMN-Y-30.

121
Usatîi Agafia, Beşliu Alina, Efremova Nadejda

Effects of bacterial inoculation (Rhizobium leguminosarum L.) on nodulation, yield and agronomical characteristics of pea (Pisum sativum L.).

126
Karasu Abdullah, Alpsoy Huseyin Can, Oz Mehmet

Indicii morfologici ai reţelei hidrografice a peisajelor Republicii Moldova

131
Melniciuc Orest, Bejenaru Gherman

Reutilizarea apelor reziduale tratate prin tehnologiile folosite în Republica Moldova

141
Sandu Maria

Creşterea în înălţime a descendenţilor stejarului pedunculat (Quercus robur L.) proveniţi de la arborii situaţi în masiv şi la lizieră.

149
Cuza Petru

Degraded historico-cultural elements from the geographical landscape of Chişinău.

157
Codreanu Igor, Volontir Nina, Mironov Ion

Recenzie asupra monografiei „Rezistenţa microorganismelor la antibiotice”. Autor Greta Bălan, doctor în ştiinţe medicale, conferenţiar universitar.

163
Burduniuc (Popa) Olga

Recenzie asupra monografiei “Fungii patogeni și rezistența la antimicotice”.Autor: Olga Burduniuc, doctor în ştiinţe medicale, conferențiar сercetător. Oltu Iulian

164
Oltu Iulian

Personalitate marcantă în domeniul biologiei (Academicianul Ion Toderaș la 70 de ani).

166
Ungureanu Laurenţia

Nicolae DIMO în pedologia contemporană a Moldovei

176
Ursu Andrei, Curcubăt Stela

Ediţia curentă

journal