Sun Home
Cuprins
Analiza expresiei unor transgene la nivel de proteine
56
Duca Maria, Lupascu Victor, Glijin Aliona, Orozco-Cardenas Martha
Amicrosporidian infection in a natural population of ixodes persulcatus schulze (acarina: ixodidae) in north-western Russia
66
Tokarev Iurie, Toderaş Ion, Alexeev Andrei, Movilă Alexandru, Dubinina Helen
Aspecte filogenetice obţinute în baza analizei proteomice comparative la unele specii de peşti decorativi
73
Toderaş Ion, Duca Maria, Vasilache Maria, Ciobanu Lucia
Two new cnidosporean species (cnidospora: sphaero-sporidae, myxobolidae), parasites of the european mudmin-now (umbra krameri) from lower dniester river
78
Moşu Alexandr, Trombitki Ilie
Optimizarea componenţei mediului nutritiv pentru cultivarea cianobacteriei Nostoc linckia (Roth) Born et Flah CNM-CB-03
120
Cojocari Angela
Procedee de obţinere a biomasei de Haematococcus pluvialis cu un conţinut sporit de astaxantină
126
Miscu Vera
Influenţa condiţiilor de liofilizare
131
Sîrbu Tamara, Codreanu Svetlana
Influenţa unor compuşi ai Ge(IV) asupra productivităţii cianobacteriei spirulina platensis şi acumulării germaniului în biomasă
136
Djur (Maxacova) Svetlana, Rudic Valeriu, Bulimaga Valentina
Particularităţi de interacţiune fond agrotehnic x grîu de toamnă x fungi - agenţi ai putregaiului de rădăcină
141
Lupaşcu Galina, Mereniuc Gheorghe, Boincean Boris, Bugaciuc Mihail
Elaborarea schemei de realizare practică a conceptului de management al deşeurilor în Republica Moldova
147
Bulimaga Constantin
Depozitele de stocare a deşeurilor menajere solide – surse de poluare a mediului
153
Bulimaga Constantin
Fenomenul absenţei fotorespiraţiei în organele reproductive ale c3 – plantelor
163
Balaur Nicolae

Ediţia curentă

journal