Sun Home
Cuprins

Психическое здоровье и креативность – движущая сила научно-технического прогресса

7
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Glijin Aliona, Furdui Vlada, Vrabie Valeria, Gheorghiu Zinaida, Fedaş Vasile, Cuţulab Ala

Geneza ihtiofaunei şi istoricul pescuitului din regiunea Ponto-Caspică

24
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Ungureanu Laurenţia, Şaptefraţi Nicolae

Психометрические методы в диагностике депрессии у пациентов с хроническими вирусными гепатитами

39
Berezovscaia Elena

2+- зависимое всасывание глюкозы в тонкой кишке

49
Şeptiţchi Vladimir

Сравнительная оценка первичной устойчивости генотипов пшеницы  (Triticumaestivum L.) к высоким и низким температурам

61
Jelev (Hadîrca) Natalia, Dascaliuc Alexandru, Ralea Tudor, Zdioruc Nina, Oboznîi Aleksandru, Parii Iulia, Parii Iaroslav

Variabilitatea genetico-moleculară  la genotipurile de Salvia sclarea L

71
Martea Rodica, Gille Elvira, Duca Maria

Diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice la etapa de maturare a fructelor de tomate

79
Zamorzaeva Irina, Bahşiev Aighiuni, Mihnea Nadejda

Diversitatea morfologică a populaţiilor de Origanum vulgare L. din Republica Moldova

85
Mutu (Calmîş) Ana

Devieri anomalice în procesul de ecloziune a larvelor lafitonematode

96
Melnic Maria, Toderaş Ion, Erhan Dumitru, Rusu Ştefan, Rusu Vadim, Chihai Nina

Particularităţile de reproducere a şoarecelui de mişună (Mus spicilegus petenyi, rodentia, muridae) în ecosistemele agrare a Moldovei

104
Larion Alina, Nistreanu Victoria, Savin Anatolie, Sîtnic Veaceslav

Определение механизма действия химических препаратов после обработки им и поверхности скорлупы инкубационных яиц индеек

111
Pavlicenko Elena

Unele aspecte ale adaptărilor microtinelor în ecosistemele din Republica Moldova

118
Sîtnic Veaceslav

Structura comunităţilor de mamifere mici (rodentia, soricomorpha) în agrocenozele zonei de nord a Republicii Moldova

126
Burlacu Victoria, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Caterinciuc Natalia

Biosinteza manoproteinelor și caracterele morfo-culturale ale Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18 la acțiunea nanoparticulelor TiO2

134
Usatîi Agafia, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Chiseliţa Natalia

Mecanisme anti-cancer exercitate de astaxantină

142
Plîngău Ecaterina, Rudi Ludmila

Modificarea activității antioxidante în procesul de acumulare a seleniului în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis

150
Djur (Maxacova) Svetlana

Istoria cernoziomului moldovenesc

156
Ursu Andrei, Curcubăt Stela

Aspecte teoretice și practice ale lichenoindicației în ecosistemele forestiere (studiu de caz).

163
Donica Ala

Calitatea apei pentru irigare

173
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Ţurcan Sergiu

Evaluarea dispersiei poluanţilor atmosferici de la sursele staționare și mobile din Republica.Moldova

181
Brega Vladimir, Tărîţă Anatolie, Ţugulea Andrian

Aniversări Somitate în pomicultura moldavă intensivă (m. c. Vasile Babuc la 85 de ani de la naştere)

189
Furdui Teodor, Cimpoieş Gheorghe, Tudorache Gheorghe, Chirilov Alexandru

Doctor habilitat în agricultură, conferenţiar cercetător Ion Buzu 70 de ani de la naştere şi 48 ani de activitate profesională).

191
Radionov Vladimir, Erhan Dumitru

Absracts

195

Рефераты

201

Contents

208

Ediţia curentă

journal