Sun Home
Cuprins
Причины преждевременной общебиологической деградации человека, пути её предупреждения и решения проблемы здоровья с позиции санокреатологии
4
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Vudu Grigore
Предпосылки и основые положения санокреатологической теории питания человека
15
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Vudu Lorina
Кровососущие комары (Diptera Culicidae) республики Молдова эколого-фаунистический обзор и эпидемиологическое значение
19
Şuleşco Tatiana, Toderaş Ion, Movilă Alexandru
Funcţiile cognitive la copii cu tumori cerebelare în perioada postoperatorie sub influenţa cortexinului şi treningului cognitiv/motor
35
Litovcenco Anatolii
Evaluarea modificării conţinutului aminoacizilor liberi în plasma spermei taurine în diferite condiţii termice
42
Mereuţă-Postolache L.
Noi oportunităţi în diagnosticul precoce a disfuncţiilor cronice ale miocardului la copii şi adolescenţi
51
Grosu Victoria
Современное состояние изученности нормобарической гипоксии через призму санокреатологии
61
Caraterzi Galina
Мембранное пищеварение дисахаридов и дипептидов при хроническом стрессе
72
Şeptiţchi Vladimir, Popanu Lucia
Характеристика теплового режима в системе «почва-растение атмосфера» при возделывании томатов в открытом грунте
80
Botnari Vasile
Senescenţa la plantele expuse secetei-proces natural sau patologic
89
Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana
Proprietăţile agrochimice şi biochimice ale cenoziomului carbonatic fertilizat cu îngrăţăminte organice în funcţie de regim hidrotermic
98
Toma Simion, Emnova Ecaterina, Daraban Oxana, Druţă Iana
Screening of the R2 rust resistance gene in different sunflower genotypes using SSR markers
106
Duca Maria, Port Angela, Şestacova Tatiana
Broomrape control in sunflower production in Turkey
111
Evci Goksel, Sezer Nilgun, Pekcan Veli, Yilmaz M.Ibrahim, Kaya Yalcin
Chemical control of broomrape and weeds with imidazolinone herbicide and resistant hybrids in sunflower production in Turkey
118
Evci Goksel, Sezer Nilgun, Pekcan Veli, Yilmaz M.Ibrahim, Kaya Yalcin
Linii perspective de tomate cu potenţial de productivitate şi adaptabilitate la condiţiile din Republica Moldova
124
Mihnea Nadejda
Grupele ecologice de peşti din rîurile mici ale Republicii Moldova
131
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Dumbrăveanu Dorin
Сравнительная морфо-функциональная характеристика гонад у самок Rutilus rutilus heckeli разных популяций
140
Fulga Nina, Toderaş Ion, Railean Nadejda, Usatîi Adrian, Rusu Vadim, Croitoru Ion, Cebanu Aureliu
Productivitatea cianobacteriei Spirulina plantensis şi capacitatea de acumulare a fierului şi cromului în biomasă la cultivare în prezenţa compuşilor coordinativi ai Fe (III) şi Cr(III)
145
Elenciuc Daniela, Zosim Liliana, Bulimaga Valentina, Chiriac Tatiana, Batîr Ludmila, Prodius Denis, Turtă Constantin, Rudic Valeriu
Acţiunea polizaharidelor sulfatate din Spirulina plantesisi asupra unor indici biochimici ai sîngelui în normă şi inflamaţia aseptică
152
Ştîrba Olga, Tagadiuc Olga, Rudic Valeriu, Gudumac Valentin, Procopişin Larisa, Andronache Lilia
Influenţa unor factori de cultivare asupra biosintezei carbohidraţilor multiplicării tulpinilor de saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 şi CNMN-Y-21
158
Chiseliţă Oleg, Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda
Влияние разных технологий культивирования сахарной свеклы на микробиологическую активность в почве
166
Corcimaru Serghei, Mereniuc Tatiana, Boincean Boris, Bugaciuc Mihail
Аминокислотный состав и питательная ценность комбинированной сметаны, выработанной с использованием местных штаммов молочнокислых бактерий
170
Şveţ Svetlana, Burţeva Svetlana, Garaeva Svetlana, Bureţ Ion, Coev Ghenadii
Impactul substanţelor tensioactive asupra oxidării biochimice a ionilor amoniului în apele naturale
178
Spătaru Petru, Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Lupaşcu Tudor, Negru Maria, Moşanu Elena, Ţurcan Sergiu
Restabilirea fertilităţii solului. Model teoretic al procesului natural de solificare
184
Coronovschi Zinaida, Jabin Veaceslav, Rusu Maria

Ediţia curentă

journal