Sun Home
Cuprins

Психика. психическое здоровье. психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. II. Научные концепции о саногенности поведения, эмоций, коммуникации и их репрезентативные феноменологические индикаторы.

7
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Glijin Aliona, Vrabie Valeria, Berezovscaia Elena

Психогенный стресс, эмоции и психосанокреатология

14
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Glijin Aliona, Furdui Vlada, Vrabie Valeria, Gheorghiu Zinaida

New nutritive supplements for feeding mellifera bees in the deficit periods of collection in nature

26
Toderaş Ion, Cebotari Valentina, Ungureanu Laurenţia, Buzu Ion, Gheorghiţă Cristina, Floquet Sebastian, Gulea Aurelian, Rudic Valeriu, Fuior Arcadie

Corelația conținutului polifenolilor cu activitatea antiradicalică ale propolisului, polenului și mierii

43
Vrabie Valeria, Ciochină Valentina, Derjanschi Valeriu, Novac Mihai

Питание в соответствии с типом конституции. Часть I. Астенический тип

54
Strutinschi Tudor

Особенности всасывания глюкозы и фруктозы в тонкой кишке при стрессе

64
Şeptiţchi Vladimir

Compoziţia chimică a extractelor şi uleiului volatil din rizomii de Rhodiola Rosea L. de origine carpatină

76
Călugăru-Spătaru Tatiana, Ciocârlan Alexandru, Dascaliuc Daniela

Lignificarea pereţilor celulari la Helianthus annuus L. ca răspuns la atacul Orobanche cumana Wallr.

84
Duca Maria, Tabără Olesea, Nechifor Victoria, Port Angela

Изменчивость признаков мужского гаметофита у перспективных линий томата в зависимости от уровня закладки соцветия на вегетирующем растении

96
Macovei Milania

Profilul citologic al diviziunilor meiotice la floarea-soarelui cu androsterilitate indusă de gibereline.

106
Duca Maria, Nechifor Victoria, Port Angela

Caracteristica germoplasmei de floarea soarelui după indicii fenologici

115
Cucereavîi Aliona

Studii genetice privind ereditatea rezistenţei florii-soarelui la lupoaie

121
Gisca Ion

Diversitatea speciilor și biotipurilor hibride din genul Cobitis (Teleostei: Cobitidae) din bazinele acvatice ale Republicii Moldova

126
Marta Anatol, Toderaş Ion, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Purcic Veaceslav

Influenţa vremii anomale de primăvară asupra avifaunei parcurilor mun. Chişinău

131
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Buciuceanu Ludmila, Bogdea Larisa, Sochircă (Vasilașcu) Natalia

Conţinutul pigmenţilor şi activitatea antioxidantă la Arthrospira Platensis în condiţii de stres hipotermic

136
Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Becze Anca, Simedru Dorina, Rudic Valeriu

Efectul nanooxizilor metalici asupra unor levuri de interes biotehnologic

144
Usatîi Agafia, Beşliu Alina, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Tofan Elena, Borisova Tamara

Nanoparticule în baza metalelor: proprietăți, perspective și riscuri legate de utilizarea lor în diverse domenii

150
Beşliu Alina

Expansiunea lupoaiei în noile condiţii climatice pe teritoriul Republicii Moldova

156
Duca Maria, Nedealcov Maria, Clapco Steliana, Ivanov Violeta

Indicele Ecometric Lang în estimarea gradului de aridizare pe teritoriul Republicii Moldova

166
Ivanov Violeta

Starea pășunilor în raionul Anenii Noi din Republica Moldova: probleme și soluții

172
Cocîrţă Petru

Neoformaţiunile solului în silvostepă

178
Ursu Andrei

Recenzie. Sanocreatology or some new approaches for public health ?

183
Khalangot Mykola

Рецензия на монографию «Проблема здоровья. санокреатология. потребность общества в ее развитии». том 1. Трактата о научных и практических основах санокреатологии. Коллектив авторов: Фурдуй Ф.И., Чокинэ В.К., Фурдуй В.Ф., Глижин А.Г., Врабие В.Г., Шептицкий В.А.

185
Maksimenko Serghei

Recenzie la monografia ”Fiziologia stresului, adaptării şi rezistenţei la secetă a plantelor de cultură”. Autori: A. Ştefîrţă, L. Brînză, V.Vrabie, N. Aluchi

186
Şişcanu Gheorghe, Botnari Vasile

Ediţia curentă

journal