Sun Home
Сontent

Психика. Психическое здоровье. Психические расстройства. Феноменология их экстериоризации. I. анализ современных представлений о психике, о психическом здоровье и об онтогенетических расстройствах психического здоровья и новые их концепции с позиции психосанокреатологии.

7
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Glijin Aliona, Vrabie Valeria, Berezovscaia Elena

Роль поведения, эмоций и коммуникации в развитии психических расстройств. Их феноменология.

19
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Glijin Aliona, Furdui Vlada, Vrabie Valeria, Berezovscaia Elena, Gheorghiu Zinaida, Jitari Iurie

Роль эмоций в саногенной и диссаногенной функции сердца.

29
Ciochină Valentina
Telemonitorizarea sănătăţii - solicitarea incontestabilă a zilei.
38
Botnaru Nicolai
Determinarea accelerată a rezistenţei radiculei şi rădăcinilor secundare a plantulelor de castravete (Cucumis sativus L.) la temperaturi ridicate
49
Cauş Maria, Călugăru-Spătaru Tatiana, Dascaliuc Alexandru
Particularitaţile manifestării proceselor de adaptare a plantelor de soia la condiţii modificate a asigurării cu apă si conţinutului de săruri
57
Chirilov Alexandru, Harciuc Oleg, Cozmic Raisa, Chirilov Eleonora, Chistol Marcela, Baştovaia Svetlana
Distribuția geografică și caracteristica unor populații de O. cumana din Republica Moldova
65
Duca Maria, Acciu Adriana, Clapco Steliana
Создание исходного материала томата с функциональной стерильностью для использования в гетерозисной селекции
76
Macovei Milania, Botnari Vasile
Expresia genelor GSL1-4 în rădăcinile de floarea-soarelui infectată cu lupoaie
85
Tabără Olesea, Nechifor Victoria, Port Angela
Dinamica invaziilor biologice în ecosistemele acvatice ale Republicii Moldova în lumina teoriei pulsaţionale
93
Bulat Dumitru
Recomandări privind protecţia şi valorificarea diversităţii ihtiofaunei în ecosistemele antropizate
97
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Usatîi Marin, Crepis Oleg, Fulga Nina, Şaptefraţi Nicolae, Chelmenciuc Rostislav
Tulpini bacteriene - potenţiali distructori ai pesticidelor
106
Chiseliţă Oleg, Batîr Ludmila, Slănină Valerina
Особенности биосинтеза липаз микромицетом Rhizopus arrhizus CNMN- FD- 03 под влиянием наночастиц окислов некоторых металлов
116
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Clapco Steliana, Bivol Cezara, Guţul Tatiana, Rusu Emil
Effect of nano-oxides TiO2 and Fe3O4 on lipase biosynthesis by Aspergillus niger CNMN FD 01 micromycete
125
Bivol Cezara, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Clapco Steliana, Dvornina Elena, Guţul Tatiana, Rusu Emil
Impactul nanoparticulelor de Fe3O4 asupra activităţii antifungice a micromicetelor
131
Sîrbu Tamara, Zop Anna, Guţul Tatiana
Noi compuşi taninici din stejar şi proprietăţile lor antimicrobiene in vitro
139
Lupaşcu Lucian, Grigorcea Sofia, Lupaşcu Galina, Ţîmbaliuc Nina
Activitatea antimicrobiană in vitro a unor compuşi autohtoni noi
146
Zariciuc Elena
Aprecierea eroziunii solului prin măsurători ale sedimentelor acumulate în lacuri
153
Boboc Nicolae
Evaluarea influenței modificărilor în acoperirea terenurilor asupra scurgerii de viitură (studii de caz)
159
Jeleapov (Chişciuc) Ana
Small river basin. Physiographical features and water discharge characteristics
168
Sîrodoev Ghenadie, Corobov Roman, Cantir Angela, Sîrodoev Igor, Cazac Valeriu
Impactul agenţilor activi de suprafaţă asupra mediului şi ajustarea legislaţiei naţionale la cerinţele UE
173
Sandu Maria

Сurrent edition

journal