Sun Home
Содержание
Направленное формирование здоровья человека – важнейшая задача физиологии и санокреатологии. II. Эталоны структурно-функциональных компонентов, формирующих интегральное здоровье. Лекция на пленарном заседании V-го съезда физиологов СНГ и V-ом съезде биохимиков России.
7
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Vrabie Valeria, Glijin Aliona
Условно-рефлекторная деятельность белых крыс при длительном потреблении биомассы Штамма Streptomyces fradiae CNMN-Aс-11.
16
Şeptiţchi Vladimir, Bereziuc Iulia, Burţeva Svetlana
Impactul excesului și insuficienței componentelor principale ale raţiei alimentare asupra stării organismului prin prisma Sanocreatologiei (reviul literaturii)
24
Poleacova Lilia
Influenţa stimulării electrice a sistemului orexinergic activator al hipotalamusului asupra comportamentului alimentar la şobolanii albi
32
Listopadova Liudmila, Baciu Anatolie, Şeptiţchi Vladimir
Influenţa Reglalgului asupra acumulării biomasei şi pigmenţilor fotosintetici în celulele calusului şi agregatelor celulare ale rădăcinii aurii (Rhodiola rosea L.)
39
Călugăru-Spătaru Tatiana
Identificarea implicării status-ului apei în formarea stres-memoriei la plantele expuse repetat la stresul cauzat de secetă
48
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Leahu Igor, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae
Expresia unor gene în bolile cardiovasculare la copii și adulți
59
Duca Maria, Palii Ina, Abdusa-Ganea Daniela
Agenţii cauzali ai unor maladii foliare şi de rădăcină la genotipuri de tomate, orz și porumb
66
Grigorcea Sofia, Lupaşcu Galina, Mihnea Nadejda, Coşalîc Cristina, Schin Victoria, Bejan Vasile
Прогнозирование эффективности подбора исходных родительских форм при создании гетерозисных гибридов F1 томата путем определения степени доминирования селекционно-ценных признаков
73
Macovei Milania, Botnari Vasile
Potenţialul adaptiv al speciilor bioindicatoare de peşti în condiţii de poluare antropică persistentă
83
Bulat Dumitru
Riscurile populaţionale ale speciei Ciconia ciconia în condiţiile modificărilor antropice şi schimbării climei în Republica Moldova.
90
Munteanu Andrei, Zubcov Nicolai, Bogdea Larisa, Sochircă (Vasilașcu) Natalia, Buciuceanu Ludmila, Jurminschi Serghei, Crudu Vasile
Численность и распределение иксодовых клещей (Acari: Ixodidae) на территории заповедника “Codrii”
100
Morozov Alexandr
Activitatea antioxidantă și antiradicalică a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11 pe fon de stres indus în condiții de producere industrială
105
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Djur (Maxacova) Svetlana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc Viorica, Doni Veronica
Efectele nanoparticulelor Fe3O4 asupra parametrilor bioproductivi a levurii Rhodotorula gracilis CNMN-Y-30
111
Usatîi Agafia, Beşliu Alina, Chiriţa Elena, Borisova Tamara
Acţiunea nanoparticulelor de Fe3O4 şi Fe(0) asupra creşterii micromicetelor în prezenţa trifluralinei
117
Sîrbu Tamara, Zop Anna, Guţul Tatiana
Influenţa nanoparticulelor ZnO asupra tulpinii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în condiţii de stres alcoolic
124
Chiseliţa Natalia
Viabilitatea şi caracterele morfo-culturale a tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 după liofilizare în prezenţa extractului de origine cianobacteriană
132
Bîrsa Maxim
Schimbările climatice din sudul Repubilicii Moldova (districtul Dunărea – Marea Neagră)
141
Nedealcov Maria, Bejan Iurie
Analiza variațională a caracteristicilor scurgerii viiturilor pluviale
145
Jeleapov (Chişciuc) Ana
Indicele de poluare a apei de suprafaţă în baza reglementărilor ce disting cinci clase de calitate
153
Sandu Maria, Tărîţă Anatolie, Ţurcan Sergiu
Анализ циклических колебаний и пространственно-временной синхронности годовых компонентов водно-теплового баланса Р. Молдова
162
Bejenaru Gherman
Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere)
170
Furdui Teodor, Duca Gheorghe, Gulea Aurelian, Toderaş Ion, Ciochină Valentina, Cepoi Liliana, Chirilov Alexandru, Codreanu Svetlana, Miscu Vera
Biologi de altădată şi de azi (Portete. Amintiri. Viată ştiinţifică). O carte dăruită de Acad. Prof. Constantin Toma
176
Andriescu Ionel

Текущие издание

journal