Sun Home
Cuprins
Психосанокреатология, классификация ндивидуальных уровней психического здоровья и пути их идентификации (Лекция на пленарном заседании на двенадцатом международном междисциплинарном конгрессе «Нейронаука для медицины и психологии»)
7
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Glijin Aliona, Vrabie Valeria
Направленное формирование здоровья человека – важнейшая задача физиологии и санокреатологии. I. Современное состояние изученности здоровья и пути решения проблемы (Пленарный доклад на V-ом международном съезде физиологов СНГ и V съезде биохимиков России)
24
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Vrabie Valeria, Glijin Aliona
Republic Moldova’s major environmental challenges and their impacts on sustainable development
38
Capcelea Arcadie
Новый подход в изучении психического здоровья человека и уровней его развития
52
Berezovscaia Elena, Glijin Aliona, Bulat Olga, Didilica Ina, Şavdari Lilia, Trosinenco Andrei
Incidenţa streptococilor intestinali şi rolul lor în sănătătea organismului
59
Bogdan Victoria
In vitro antiproliferative activity and antioxidant capacity of new organometallic coordination compounds, results correlation analysis
65
Gulea Aurelian, Gudumac Valentin, Garbuz Olga, Andronache Lilia
Diminuarea impactului factorilor de stres abiotic asupra plantelor de Triticum aestivum L. prin utilizarea regulatorului natural de creştere Reglalg
72
Jelev (Hadîrca) Natalia
Influienţa siliciului asupra unor indici metabolici la plantele viticole
79
Negru Petru, Popovici Ana
Influenţa temperaturii şi duratei ei de acţiune asupra adaptării frunzelor de Quercus robur la şocul termic
88
Cuza Petru
Documentation of the Solanaceae genetic resources in Republic of Moldova
96
Romanciuc Gabriela, Gaevscaia Valentina, Mihnea Nadejda, Focşa Nina
Molecular examination of tomato plants whith TYLCV- like symptoms
104
Deaghileva Angela, Mitin Valentin, Paşa Lilia, Tumanova Lidia
Influenţa substanţelor coordinative metaloorganice asupra viabilității populaţiei de Paramecium caudatum
109
Toderaş Ion, Gulea Aurelian, Roscov-Arcan Elena, Garbuz Olga
Reacția reproducătorilor de lin la stimularea exogenă și endogenă a depunerii icrelor în condiții de reproducere industrială și de heleșteie
116
Crepis Oleg, Usatîi Marin, Usatîi Adrian, Strugulea Oleg
Mono- and mixed-infections of tick-borne pathogens in various ecological foci in Moldova
122
Climenco (Cravcenco) Oxana, Sitnicova Natalia, Proca Andrei, Morozov Alexandr, Uspenskaia Inga, Toderaş Ion
Cercetări lepidopterologice într-un ecosistem urban
126
Cristescu Mihaela
Rolul protector al β-carotenului la spirulină pe durata ciclului de cultivare
134
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Djur (Maxacova) Svetlana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Sadovnic Daniela, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc Viorica, Doni Veronica
Relevanța testului TBARS în determinarea stresului oxidativ la Spirulina platensis pe durata ciclului de cultivare
143
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Djur (Maxacova) Svetlana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Sadovnic Daniela, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc Viorica, Doni Veronica
Actualitatea studiului laptelui de capră ca sursă de izolare a tulpinilor de bacterii lactice
150
Bogdan Nina, Rudic Valeriu, Coev Ghenadii
Culturi starter de bacterii lactice termofile pentru produsele lactate fermentate
156
Cartaşev Anatolie, Rudic Valeriu
Влияние нано окислов некоторых металлов на биосинтез внеклеточных гидролаз микромицетов
164
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Labliuc Svetlana, Dvornina Elena, Clapco Steliana, Bivol Cezara, Guţul Tatiana, Rusu Emil, Nicorici Andrei
Оценка поверхностной составляющей нормы годового стока ландшафтных регионов Молдовы
172
Melniciuc Orest, Jeleapov (Chişciuc) Ana, Bejan Iurie, Bejenaru Gherman
Evaluarea impactului ecologic al întreprinderii de creștere a porcinilor SRL„Pukoven”
183
Bulimaga Constantin, Mogîldea Vladimir, Bodrug Nicolae, Grabco Nadejda
Recenzie asupra monografiei „Ameliorarea soiurilor de tomate pentru cultivare în câmp deschis în Republica Moldova”
191
Grati Vasile, Micu Vasile

Ediţia curentă

journal