Sun Home
Cuprins
Consideraţii generale privind mecanismele rezistenţei plantelor la antofitele parazite din familia Orobanchaceae
7
Duca Maria, Port Angela, Clapco Steliana, Zgardan Dan, Tabără Olesea
Conţinutul aminoacizilor liberi din plasma seminală de cocoş în funcţie de aplicarea remediului gametostimulator ce conţine zinc
17
Didilica Ina
Potenţialul vital şi masa corpului şobolanilor tineri alimentaţi cu diferit conţinut al componentelor constituente ale raţiei
23
Poleacova Lilia
Implicarea apei şi speciilor reactive de oxigen în senescenţa frunzelor plantelor
28
Ştefîrţă Anastasia, Brânză Lilia, Melenciuc Mihail, Aluchi Nicolae, Buceaceaia Svetlana
Influenţa reglatorului natural de creştere Reglalg asupra potenţialului oxidoreducător al celulelor calusului de Rhodiola rosea L.
40
Cauş Maria, Călugăru-Spătaru Tatiana, Dascaliuc Alexandru
Concentraţia resveratrolilor în sucul bacelor hibrizilor interspecifici de viţă-devie în raport cu speciile sălbatice
48
Alexandrov Eugeniu
Genetica , Biologia moleculară şi Ameliorarea Testarea primerilor creaţi pentru diagnosticul molecular al infecţiei fitoplasmice
55
Zamorzaeva Irina, Bahşiev Aighiuni, Mihnea Nadejda
Генотипическая вариабельность по основным селекционно - ценным признакам в потомстве сортолинейного гибрида томата
61
Macovei Milania
Perfecţionarea calităţii la Salvia sclarea L. prin creşterea capacităţii de acumulare a uleiului esenţial
69
Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Cotelea Ludmila
Fauna colembolelor şi coleopterelor complexului arheologic Orheiul Vechi
79
Buşmachiu Galina, Bacal Svetlana
Влияние молдавской ГРЭС на экосистему Кучурганского водохранилища– охладителя на примере динамики содержания главных ионов и минерализации воды
86
Tihonencova Lilia
Algele planctonice-indicatori ai calităţii apei fluviului Nistru
95
Tumanova Daria
Migraţia fosforului în sistemul apă-sedimente-hidrobionţi a fluviului Nistru
102
Borodin Natalia
The current state of the higher water vegetation of the Kuchurgan reservoir and its role in the accumulation and migration of the metals
112
Filipenco Elena
Efectul nanoparaticulelor TiO2 asupra conţinutului de polizaharide şi pigmenţi carotenoidici la levuri
118
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Chiriţa Elena, Beşliu Alina, Efremova Nadejda, Borisova Tamara
Oportunităţi de utilizare a taninurilor vegetale intacte şi modificate la tratarea afecţiunilor de origine microbiană
125
Lupaşcu Lucian, Rudic Valeriu, Lupaşcu Tudor, Gonţa Alexandru, Ţîmbaliuc Nina
Efectul nanoparticulelor ZnO asupra parametrilor bioproductivi ai tulpinii biotehnologice de levuri Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20
134
Chiseliţa Natalia, Usatîi Agafia
Clasificarea solurilor Republicii Moldova. Argumentări şi explicaţii
141
Ursu Andrei
Aspecte ecologice, chimico-tehnologice şi economice ale managementului deşeurilor
149
Bulimaga Constantin
Aprecierea esteticii peisajelor geografice
158
Boboc Nicolae
Caracteristicile de calitate a apelor de suprafaţă din rezervaţia ştiinţifică „Prutul de Jos”
164
Tărîţă Anatolie, Sandu Maria, Lozan Raisa, Zgîrcu Natalia, Gîlcă Gabriel, Zlotea Alexandr, Comarnițchi Anna, Sidoren Iulia, Ţurcan Sergiu, Tărîță Adrian
Sistemul naţional de evaluare de mediu: starea actuală, provocări şi direcţii de dezvoltare
171
Cojocaru Mircea
Izvor de spirit în cercetare (Doctorul habilitat, profesorul cercetător Gheorghe Boronciuc la 75 de ani)
178
Furdui Teodor, Balan Ion, Ciochină Valentina, Vrabie Valeria
In memoriam academicianului Simion TOMA (30.08.1936 - 11.11.2015)
181
Furdui Teodor, Găină Boris, Botnari Vasile, Andronic Larisa, Tudorache Gheorghe, Chirilov Alexandru
Abstracts
184
Рефераты
192
Contents
201
Cuprins
203

Ediţia curentă

journal