Sun Home
Cuprins
Развитие психосанокреатологии – потребность практики в психическом оздоровлении общества (Лекция на пленарном заседании XI-го Международного междисциплинарного конгресса «Нейронаука для медицины и психологии”)
4
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada
Mecanisme genetico-moleculare ale rezistenţei plantelor la stresul biotic
14
Şestacova Tatiana, Tabără Olesea
Современное состояние изученности показателей психического здоровья у пациентов с хроническими вирусными гепатитами
27
Berezovscaia Elena
Potenţialul vital şi masa corpului şobolanilor maturi alimentaţi cu diferit conţinut al componentelor constituente ale raţiei
38
Poleacova Lilia
Rolul factorului alimentar în menţinerea microbiocenozei intestinale şi sănătăţii organismului
44
Strutinschi Tudor, Timoşco Maria
Particularităţile germinării seminţelor de Triticum Aestivum L. expuse şocului termic
50
Jelev (Hadîrca) Natalia, Zdioruc Nina, Ralea Tudor, Dascaliuc Alexandru
Aprecierea accelerată a termotoleranţei genotipurilor de grâu în baza specificului influenţei şocului termic asupra germinării seminţelor
60
Jelev (Hadîrca) Natalia, Zdioruc Nina, Ralea Tudor, Gore Andrei, Dascaliuc Alexandru
Semnificația homeostazei apei şi protecţiei antioxidante pentru toleranța plantelor la secetă
67
Brânză Lilia
Efectul acidului salicilic asupra procesului de adaptăre a plantelor la secetă
75
Melenciuc Mihail
Identification of genes differentially expressed in sunflower during interaction with Plasmopara Halstedii
83
Şestacova Tatiana, Port Angela, Duca Maria
Structura şi diversitatea comunităţilor de rozătoare mici în terenurile neprelucrate din zona centrală a Republicii Moldova
90
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Munteanu Andrei, Savin Anatolie, Postolachi Vladislav, Chihai Nina
Conţinutul metalelor grele în miere şi propolis
98
Gliga Olesea, Cebotari Valentina, Buzu Ion, Chihai Nina
Антропогенная трансформация и ее роль в формировании урбанистических природных очагов иксодовых клещей(Acarinа: Iхоdidae) в районах низовья Днестра
110
Climenco (Cravcenco) Oxana
The superfamily apoidea (hymenoptera, apoidea) - pollinators of cultivated in Moldova aromatic plants
119
Stratan Veniamin
Characteristics of identified morphology of genus schistura mcclelland, 1838 in the gianh river basin from Vietnam
126
Tuan Ho-Anh
Synthesis and biological activity of 2-formylpyridine n(4)-allyl-3-seleno-semicarbazone and its copper coordination compound
135
Graur Vasile, Garbuz Olga, Zariciuc Elena, Gudumac Valentin, Gulea Aurelian
Dinamica modificării componenţei biochimice a Spirulinei pe durata cultivării în condiţii de laborator în dependenţă de regimul de iluminare
142
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Djur (Maxacova) Svetlana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Ghelbet Viorica, Chelmenciuc Viorica

Efectul nanoparticulelor TiO2 asupra reproducerii celulelor şi conţinutului de proteine la levuri

149
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Chiriţa Elena, Beşliu Alina, Borisova Tamara
Activitatea antioxidantă în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis pe durata cultivării în dependenţă de iluminare
156
Rudic Valeriu, Rudi Ludmila, Chiriac Tatiana, Codreanu Svetlana, Dumbrăveanu Veronica, Djur (Maxacova) Svetlana, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Cojocari Angela, Sadovnic Daniela, Chelmenciuc Viorica
Abordări contemporane în sensibilitatea şi rezistenţa antifungică
163
Oltu Iulian
Specificul creşterii în înălţimea descendenţilor stejarului pufos (QuercuspubescensWilld.)în funcţie de provenienţa lor ecologică
171
Cuza Petru
Целесообразность реконструкции белоакациевых насаждений с вводом интродуцированного ореха черного в лесных фитоценозах нижнего Днестра
179
Chiciuc Natalia
Academicianul Constantin Toma la 80 de ani
186
Miron Ionel

Ediţia curentă

journal