Sun Home
Содержание
Три важнейшие проблемы физиологии и санокреатологии, детерминирующие состояние здоровья общества. Пути их решения
4
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada
Fundamental role of biological factors in aquatic ecosystem function: improving water quality
17
Kotelevtsev S., Ermakov V., Krupina M
Răspunsul specific şi nespecific al plantelor la acţiunea stresului hidric şi termic: relaţiile interactive dintre status-ul apei şi protecţia antioxidantă
29
Leahu Igor
Influenţa alimentaţiei şi efortului fizic dinamic asupra motilităţii tractului digestiv la om
46
Bodrug Alina
Impactul raţiei cu diferit conţinut al componentelor constituente asupra potenţialului vital şi masei corpului şobolanilor senili
55
Иммунная система в период возрастной диминуации функций органов и систем организма
64
Bulat Olga
Influence of trace elements on the vitis vinifera L. resistance to the wintering
69
David Tatiana
Modificări fiziologice asociate cu senescența naturală la plantele de porumb
76
Aluchi Nicolae, Brânză Lilia, Leahu Igor, Buceaceaia Svetlana
Acumularea metaboliţilor secundari în Rhodiola rosea L. în funcţie de condiţiile mediului
85
Călugăru-Spătaru Tatiana
Aplicarea glicozidelor ca mijloc eficient de sporire a viabilitatii semintelor de legume
92
Градиенты водного потенциала, транспирация и эффективное использование воды растениями сои Glycine max L.
99
Chirilov Alexandru, Harciuc Oleg, Cozmic Raisa, Chirilov Eleonora, Baştovaia Svetlana, Chistol Marcela
Генетический потенциал коллекции мутантов томата и его значение для решения задач практической селекции
110
Macovei Milania, Ganea Anatolie
Importanţa zonelor umede pentru menţinerea ihtiofaunei Nistrului şi Prutului inferior
120
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Ene Antoaneta, Davideanu Grigore
Particularităţile biologice şi evoluţia populaţiei raţei roşii (Aythya nyroca) in bazinele acvatice interfluviale Nistru-Prut
126
Cojan Constantin, Bogdea Larisa
Present interest and perspectives of the zoological studies
131
The zoobenthos role in the development of the parasitic communities in Kuchurgan reservoir
138
Filipenco Serghei
Influenţa stresului oxidativ indus asupra componenţei şi activităţii antioxidante a biomasei de Spirulina platensis
146
Cepoi Liliana, Chiriac Tatiana, Codreanu Svetlana, Chelmenciuc Viorica, Didîc Irina
Metode de extragere din levuri a Β-glucanilor şi proprietăţle lor fizico-chimice
153
Chiseliţa Natalia
Dinamica acumulării principiilor active in frunzele de Cynara scolymus L. cultivată in Republica Moldova
160
Ciobanu Cristina
Particularităţi biotehnologice privind obţinerea manoproteinelor din drojdia Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-18
167
Recenzie asupra monografiei „Tip de ovine Karakul moldovenesc corpolent: teoria şi practica creării şi perfecţionării”
176
2015 – Anul internaţional al solurilor
180
O viaţă consacrată culturilor de sorg. Doctorul in ştiinţe agricole Gheorghe Moraru la 80 de ani
182
Furdui Teodor, Găină Boris, Botnari Vasile, Cotenco Eugenia, Dodon Adelina
Professor Ionel Miron on his 80th anniversary
185

Текущие издание

journal