Sun Home
Cuprins
Influenţa remediilor organice bioactive de generaţie nouă asupra activităţii vitale a familiilor de albine Apis Mellifera
4
Toderaş Ion, Rudic Valeriu, Gulea Aurelian, Cebotari Valentina, Buzu Ion
Solurile pajiștilor naturale din Republica Moldova
15
Ursu Andrei, Postolache Gheorghe
Специфика изменений показателей электрической нестабильности сердца под влиянием нормобарической гипоксии
23
Caraterzi Galina, Ciochină Valentina
Пребиотики, пробиотики и эубиотики –важнейшие компоненты саногенных рационов питания человека
32
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Vrabie Valeria, Bodrug Alina, Poleacova Lilia, Gheorghiu Zinaida, Jitari Iurie
О возможности направленного влияния с помощью диетических факторов на становление специфики функционирования системы активного транспорта глюкозы в тонкой кишке в раннем постнатальном онтогенезе
39
Furdui Teodor, Şeptiţchi Vladimir, Ceban Larisa
Modalităţi actuale de cercetare a motilităţii tractului gastrointestinal la om
48
Bodrug Alina
Эффективность природных биорегуляторов роста при возделывании пшеницы озимой
60
Botnari Vasile, Borovskaia Alla, Veveriţă Efimia
Изучение агробиологических особенностей выра щивания посадочного материала чеснока
68
Botnari Vasile, Chilinciuc Alexei, Borovskaia Alla
Unele particularităţi ale potenţialului de oxidoreducere la plantele viticole în funcţie de organ, geneza lăstarilor şi rezistenţa la secetă şi ger
76
Negru Petru, Popovici Ana
Влияние водного и пищевого режима почвы на экономическую и энергетическую оценку возделывания перца сладкого
83
Botnari Vasile, Secrier Sergiu, Gumaniuc Alexei
Reţele de gene asociate cu androsterilitatea citoplasmatică la floarea-soarelui
90
Port Angela
Studiul morfologic al seminţelor de Orobanche cumana Wallr din diferite zone geografice
102
Duca Maria, Glijin Aliona, Batîr Ludmila, Acciu Adriana, Tabăra (Gorceag) Maria
Polimorfismul genetic în cadrul unor genotipuri de Salvia sclarea L.
109
Martea Rodica
Demographic structure of small rodent populations from urban ecosystems of Chisinau city, Republic of Moldova
116
Caraman Natalia, Nistreanu Victoria, Larion Alina, Burlacu Victoria, Cîrlig Veaceslav
Diversitatea și structura fitoplanctonului –indicatori ai statutului trofic și calității apei râului Prut
121
Ungureanu Laurenţia, Tumanova Daria
Investigation of hydrochemical characteristics of the Prut river
127
Zubcov Elena, Bileţchi Lucia, Bagrin Nina, Zubcov Natalia, Borodin Natalia, Jurminscaia Olga, Bogonina Zinaida
Современное состояние популяции плотвы (rutillus rutilus l.) Гилевского водохранилища Алтайского края
136
Vesnina Liubovi, Mihailov A.
Efectele undelor milimetrice asupra multiplicării, viabilităţii şi caracterelor morfoculturale ale tulpinii de levuri saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18
143
Bejenaru (Fulga) Ludmila
Dezvoltarea sistemului de standarde ale Republicii Moldova în domeniul deșeurilor
150
Cocîrţă Petru
Solurile Basarabiei pe hărţile pedologice ale României
159
Curcubăt Stela
Particularităţile ecologice ale macromicetelor saprotrofe din Republica Moldova
167
Manic Ştefan
Studiul temperaturilor scăzute din sezonul rece ca factor de risc pentru sănătatea populaţiei în Republica Moldova
173
Overcenco Ala, Nedealcov Maria, Puţuntică Anatolie
Conferinţa ştiinţifică internaţională în biotehnologie microbiană
183
Tofan Eugenia
55 de ani ai ştiinţei microbiologice din Republica Moldova
185
Rudic Valeriu, Codreanu Svetlana, Cepoi Liliana, Miscu Vera
CUPRINS nr.3-324-2014
208
Chirilov Alexandru

Ediţia curentă

journal