Sun Home
Cuprins
Психосанокреатология и уровни психического здоровья I. Предпосылки разработки системы классификации психического здоровья (Лекция на пленарном заседании X-го Международного междисциплинарного конгресса «Нейронаука для медицины и психологии)
4
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada
Психосанокреатология и уровни психического здоровья   2. Симптоматика, присущая разным психофизиологическим и психическим состояниям и разработка первого варианта классификации уровней психического здоровья
12
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada
Reţele de gene implicate în răspunsul indus de gibereline la plante
24
Munteanu Viorel, Martea Rodica, Gordeev Victor, Port Angela, Duca Maria
Детоксикация организма– одна из задач саногенного питания
37
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Bodrug Alina, Poleacova Lilia, Gheorghiu Zinaida
Căi de menţinere a microbiocenozei intestinale la cobai la nivel optim
46
Timoşco Maria, Strutinschi Tudor, Velciu Aliona, Bogdan Victoria, Strocova Valentina
Necesarul în amioacizi pentru creșterea și dezvoltarea familiilor de albine
53
Vrabie Valeria
Activitatea biologică şi indicii antioxidativi ai extractelor din plantelede Cucumis Sativus L. tratate cu regulatorul natural de creştere Reglalg
58
Cauş Maria, Dascaliuc Alexandru
Potenţialul oxido-reductiv al extractelor din mugurii arborilor de stejar pufos (Quercus pubescens Willd.) din diferite zone ale Republicii Moldova
67
Florentă Gheorghe
Effect of coordination compound [Co(DH)2(THIO)2]NO3 on the induction of antioxidant defense in plant leaves in response to drought stresses
75
Ştefîrţă Anastasia, Bulhac Ion, Melenciuc Mihail, Coropceanu Eduard, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae, Ciobănică Olga
Biological and phytochemical research on Perilla frutescens var. Purpurascens (Hayata) h.w.li in Republic of Moldova
82
Ciocîrlan Nina, Sîrbu Tatiana, Stefanache Camelia, Ghendov Veaceslav, Necula Radu Dan, Grigoraş Valentin
Efectul fitohormonilor, administrați exogen, și menținerea integrității status-ului apei plantelor în condiții de secetăi
90
Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae
Dinamica efectivului speciei Mus spicilegus petenyi 1882 (rodentia, muridae) în Republica Moldova în dependenţă de condiţiile climatice
99
Larion Alina, Nistreanu Victoria, Sîtnic Veaceslav, Savin Anatolie
Беспозвоночные (Collembola, Coleoptera и Aphidoidea) как компоненты биоценотических оазисов
105
Veresciaghin Boris, Veresciaghin Ala, Buşmachiu Galina, Bacal Svetlana
Procesul reproductiv la speciile Microtus arvalis şi microtus rossiaemeridionalis (Rodentia, Cricetidae)
115
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Savin Anatolie, Larion Alina
Морфологические, продуктивные и поведенческие особенности пчелиных маток Apis mellifera, полученных от естественно оплодотворенных и инструментально осемененных пчелиных маток
122
Toderici Valeriu
Характеристика репродуктивной системы у половозрелых самок судака (Sander lucioperca L.) из водохранилища Костешть-Стынка в период годового репродуктивного цикла
129
Fulga Nina, Toderaş Ion, Bulat Dumitru, Bulat Denis, Railean Nadejda
Extensivitatea invaziei şi asociaţiile poliparazitarel a cervidele din rezervaţia ştiinţifică “Plaiul fagului”
134
Rusu Ştefan, Erhan Dumitru, Zamornea Maria, Chihai Oleg, Savin Anatolie, Cilipic Grigore, Pruteanu Mihail, Anghel Tudor, Buza Vasile
Efectele undelor milimetrice asupra producției de biomasă și compoziției biochimice a levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20 în funcție de durata iradieri
142
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Efremova Nadejda, Borisova Tamara
Activitatea antifungică a unor tulpini din genul Penicillium
151
Sîrbu Tamara, Bîriţa Cristina
Influența undelor cu frecvență extra înaltă asupra activității biosintetice a levurii Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18
157
Molodoi Elena, Usatîi Agafia, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila
Producerea de biomasă și carotenoizi de către alga verde Haematococcus pluvialis pe durata ciclului vital sub influenţa metalocomplexelor Co (II) cu bazele Schiff
163
Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Chiriac Tatiana, Valuţă Ana, Codreanu Svetlana, Sadovnic Daniela, Rudic Valeriu
Estimarea resurselor de umiditate din perioada de creştere şi dezvoltare a florii-soarelui
171
Cojocari Rodica
Evaluarea spaţială a fazelor fenologice ale culturii viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova
177
Sîrbu Rodica
Влияние параметров шероховатости под стилающей поверхности на скорость ветра
181
Mleavaia Galina
Un aport adus domeniului ihtiologiei de savantul Marin Usatîi
188
Toderaş Ion, Ungureanu Laurenţia

Ediţia curentă

journal