Sun Home
Содержание
Species like a swarm of swarms in the interrelations established with other species
4
Mustaţă Gheorghe, Mustaţă Mariana
Dereglările metabolismului aminoacizilor mediatori la pacienţii cu hipotiroidie
15
Vudu Lorina
Modificările morfofiziologice ale sistemului digestiv in funcţie de varstă (Reviul literaturii)
20
Poleacova Lilia
Particularităţile modificării profilului şi conţinutului aminoacizilor glicogeni şi cetogeni in plasma sangvină la pacienţii cu hipotiroidie
27
Vudu Lorina
Analiza comparativă a structurii şi activităţii funcţionale a aparatului fotosintetic la plantele de triticale
33
Mereniuc Lilia
Genotipuri perspective de Origanum vulgare SSP. vulgare L. Şi Origanum vulgare SSP. Hirtum (LINK) ietswaart
41
Gonceariuc Maria, Balmuş Zinaida, Ungur Nicon, Dragalin Ion
Evaluarea particularităţilor variabilităţii parametrilor fructului in populaţiile hibrizilor intra-şi interspecifici de tomate ca urmare a acţiunii infecţiei virale
51
Mărîi Liliana
Distribution and numbers of wolves (Canis Lupus) in Bulgaria: What is going on?
59
Markov Georgi
The main diseases of Ancistrus brevipinnis (Regan, 1904) and Corydoras aeneus (Gill, 1858) species, of loricariidae and callichthyidae families, being in captivity, their prevention and treatment
65
Chiorean Adriana, Papadopol Nicolae C., Dumitrescu Elena
Relaţiile biocenotice ale viperei comune (Vipera Berus) în condiţiile Republicii Moldova
70
Postolache Vladimir
On the state of rare and endangered diurnal birds of prey in Moldova
78
Zubcov Nicolai, Munteanu Andrei, Crudu Vasile, Bogdea Larisa, Sochircă (Vasilașcu) Natalia
Apoidea of Moldova in the contexts of climate change and landscape degradation
85
Andreev Alexei, Stratan Veniamin, Grozdeva (Gargalîc) Svetlana
Artemia Leach, 1819 Гипергалинных озёр юга западной Сибири
90
Vesnina Liubovi
Diversitatea parazitofaunei zimbrilor din rezervaţia naturală „Pădurea domnească” şi animalelor domestice din zona adiacentă
103
Erhan Dumitru, Toderaş Ion, Rusu Ştefan, Zamornea Maria
Efectele undelor milimetrice asupra viabilităţii şi caracterelor morfo-culturale ale tulpinii Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-20
112
Chiseliţa Natalia, Usatîi Agafia, Borisova Tamara, Rotaru Anatol
Procedee de sinteză dirijată a proteazelor de către micromiceta Fusarium Gibbosum CNMN FD 12
119
Clapco Steliana, Bivol Cezara, Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Coropceanu Eduard, Bulhac Ion
1-Oxyphenazine produced by Pseudomonas Aureofaciens induces resistance of leafy vegetables to grey rot causal agent
128
Feclistova Irina, Le HamHuy
Activitatea antioxidantă a extractelor etanolice din biomasa cianobacteriei Nostoc linckia CNM-CB-03
133
Valuţă Ana
Inhibitorii proliferării bacteriei Bacillus cereus in baza compuşilor coordinativi ai cuprului(II) care conţin 4-feniltiosemicarbazona 2-formilpiridinei şi sulfanilamide
139
Rudic Valeriu, Lozan-Tîrşu Carolina, Zariciuc Elena, Gulea Aurelian, Ţapcov Victor
Aromatic isothiocyanatopropenones and thiourea derivatives. Synthesis and biological properties
146
Barbă Nicanor, Gulea Aurelian, Popuşoi Ana, Lozan-Tîrşu Carolina, Poirier Donald
Conţinutul de humus – criteriul nivelului taxonomic al solului
161
Ursu Andrei
Geographical-geochemical peculiarities of fluorine spread in natural components of Odessa region and its impact on some dental diseases of the population
167
Trigub Valentina
Geography of rendzinas in western region of Ukraine
175
Chiriliciuc Andrei
Membrul corespondent Ion Dediu la 80 de ani de la naştere
182
Duca Gheorghe, Furdui Teodor, Rudic Valeriu, Ciubotaru Alexandru, Toderaş Ion, Şalaru Vasile, Cuza Petru, Chirilov Alexandru, Ciochină Valentina, Stegărescu Vasile
Profesorul Elena Zubcov la 65 de ani
186
Duca Gheorghe, Toderaş Ion, Ungureanu Laurenţia

Текущие издание

journal