Sun Home
Cuprins
Invazia parazitului Varroa Jacobsoni în familiile de albine Apis Mellifera Carpatica
4
Cebotari Valentina, Toderaş Ion, Buzu Ion, Postolachi Olga
Reconstituirea bacteriocenozei intestinale la copii
13
Velciu Aliona, Timoşco Maria, Ciochină Valentina
Evaluarea indicilor variabilităţii ritmului cardiac în disfuncţiile cronice ale miocardului la copii şi adolescenţi
18
Grosu Victoria
Synthesis, structure and in vitro antiproliferative activity of some hydrazones and their copper complexes
30
Gulea Aurelian, Paholniţcaia Anastasia, Barbă Alic, Poirier Donald
Efecte sanogene ale diferitor tipuri de masaj
39
Ciochină Valentina
Influența biostimulatorului „Fertilidear Gold” asupra productivității florii-soarelui
53
Glijin Aliona, Joiţa-Păcureanu Maria, Tabăra (Gorceag) Maria, Acciu Adriana, Duca Maria
In vitro clonal propagation and whole plant regeneration for Serratula Bulgarica Achtaroff et stoj. Germplasm conservation
60
Manole-Aiftimie Anca, Mihai Raluca, Banciu Cristian
A preliminary study on the dynamics of total phenol and anthocyanin accumulation on Vitis Vinifera l. Cvs. Negru vartos callus culture
68
Mihai Raluca, Mitoi Monica, Manole-Aiftimie Anca, Brezeanu Aurelia
Фитохромная и криптохромная регуляция фотоморфогенеза в культуре in vitro
72
Avcsentieva O., Jmurco V., Petrenko V., Covalenco M., Şulic V., Horujenco V.
Molecular analysis on Marsilea Quadrifolia l. intrapopulational variability
79
Banciu Cristian, Mitoi Monica, Helepciuc Florenţa, Manole-Aiftimie Anca
Variabilitatea caracterelor cantitative la orz în generaţiile M0-M3 la plantele
83
Grigorov Tatiana, Smerea Svetlana, Andronic Larisa, Berzoi Valentina
Diagnosis and evaluation of Vicia Faba l. Germplasm resistance to biotic stresses
90
Chintea Pavel, Maşcenco Natalia, Balaşova Irina, Pivovarov Victor, Pronina Ecaterina, Grecov Ivan, Gordeev Dmitrii
Влияние отцовских форм на количественные признаки поликросс-гибридов F1 Lavandula angustifolia Mill
96
Maşcovţeva Svetlana
Influenţa vârstei albinelor lucrătoare din nucleele de împerechere asupra eficienţei acceptării şi împerecherii mătcilor
108
Cebotari Valentina, Buzu Ion, Toderici Valeriu
Substraturi nutritive pentru dezvoltarea şi biosinteza maximală a β - glucanilor la tulpina Saccharomyces Cerevisiae CNMN-Y-20
123
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Borisova Tamara
Efectul dioximaţilor Co(III) cu sulfanilamidă asupra activităţii enzimatice a unor micromicete
132
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Clapco Steliana, Coropceanu Eduard, Rija Andrei, Stratan-Binzari Maria, Bologa Olga, Bulhac Ion, Şafranschi Valentin
Новое биотехнологическое средство, предназначенное для ускорения деградации пожнивных остатков
139
Mojarova Inna, Maslac Diana, Feclistova Irina, Sadovscaia Liudmila, Grineva Irina, Scacun Tatiana, Maksimova Natalia
Determinarea dependenței corelaționale dintre valorile testului ABTS și conținutul de carotenoizi în extractele etanolice din biomasa algei verzi Haematococcus Pluvialis
146
Rudi Ludmila, Cepoi Liliana, Miscu Vera, Chiriac Tatiana, Valuţă Ana, Sadovnic Daniela, Rudic Valeriu, Djur (Maxacova) Svetlana
Activitatea antiradicalică a extractelor din cianobacteria Nostoc Linckia pe durata ciclului vital
154
Valuţă Ana
Многолетние тенденции индексов температурных экстремумов тёплого периода в молдове
161
Overcenco Ala
Răsărirea şi specificul creşterii puieţilor de stejar (Quercus robur l.) în culturile de descendenţe materne
171
Ţîcu Lilia
Destinul d-nei profesoare Anastasia Ștefîrță guvernat de tainele lumii vegetale
178
Botnari Vasile, Andronic Larisa, Cotenco Eugenia
Doctor habilitat în biologie, profesor cercetător Dumitru Erhan la 60 de ani de la naştere
181
Toderaş Ion, Ungureanu Laurenţia, Rusu Ştefan
Profesorul universitar Vasile Nauc – unul dintre fondatorii crioconservării resurselor genetice
184
Furdui Teodor, Boronciuc Gheorghi, Balan Ion
“Biotehnologii avansate – realizări și perspective” al III-lea Simpozion național cu participare internațională
187
Botnari Vasile, Andronic Larisa, Cotenco Eugenia

Ediţia curentă

journal