Sun Home
Cuprins
Санокреатология – альтернатива существующим концепциям формирования и поддержания психического здоровья (Лекция на пленарном заседании IX-го Международного междисциплинарного конгресса «Нейронаука для медицины и психологии»)
4
Furdui Teodor, Ciochină Valentina
Психофизиологические процессы, управляющие поведением, как база совершенствования тестов диагностики вменяемости и поведения во время совершения aнтисоциальных деяний. II. Концепция и тесты диагностики психического здоровья обвиняемого в антисоциальных
19
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Guceac Ion, Ştirbu Eugeniu, Vrabie Valeria, Beşetea Tatiana, Gheorghiu Zinaida, Televca Valentina, Cazanescu Valentina, Stoian-Tenu Inga
Potenţialul invaziv al speciilor de peşti şi factorii determinanţi ai ihtiocenozelor ecosistemelor acvatice din Republica Moldova
35
Bulat Dumitru, Bulat Denis, Toderaş Ion, Usatîi Marin, Fulga Nina, Dumbrăveanu Dorin, Rusu Vadim, Silitrari Andrei
Функциональное состояние тригеминальной системы, жевательная функция и когнитивная деятельность у людей с частичной адентией
48
Lacusta Victor, Savocikin Rita
Aspecte de evaluare în insuficienţa cardiacă congestivă la copii şi adolescenţi
54
Grosu Victoria
Protecţia enzimatică antioxidativă la plante cu diferite strategii de adaptare in condiţii de secetă
70
Ştefîrţa Anastasia, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae
Influenţa stresului hidric şi hipotermic asupra metabolismului compuşilor fosforici la plantele viticole
79
Popovici Ana, Negru Petru, Şişcanu Gheorghe
Conţinutul şi componenţa uleiului esenţial la specii de Hypericum L. (sunătoare) din flora spontană a Republicii Moldova
87
Benea Anna, Gonceariuc Maria, Kulciţki Veaceslav, Dragalin Ion, Nistreanu Anatolie
Результаты изучения коллекции культурного томата в Молдове
93
Mihnea Nadejda, Ganea Anatolie
Eficienţa noilor inductori in obţinerea haploizilor materni la porumb (Zea mays L.)
105
Sarmaniuc Mariana, Mihailov Mihai, Rusu Ghenadie
Bâc river algal flora diversity within the area of the Chişinău City biological treatment plant
110
Donţu Natalia, Şalaru Victor, Şalari Vasile
Rolul condiţiilor de cultivare in biosinteza β-glucanilor la Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-20
116
Usatîi Agafia, Chiseliţa Natalia, Molodoi Elena, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Borisova Tamara
Влияние некоторых сульфаниламид- и азидсодержащих диоксиматов кобальта(III) на протеолитическую активность микромицета Trichoderma koningii СNMN-FD-15
126
Ciloci (Deseatnic) Alexandra, Tiurina Janeta, Clapco Steliana, Labliuc Svetlana, Bologa Olga, Şafranschi Valentin, Bulhac Ion, Corobceanu Eduard
Evaluarea resurselor de apă subterane in condiţiile diferenţierii componentelor naturale ale peisajului
135
Melniciuc Orest, Bejan Iurie, Boboc Nicolae, Castraveţ Tudor
Influenţa condiţiilor de iernare asupra productivităţii viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova
144
Sîrbu Rodica
Regimul pluviometric şi calitatea griului de toamnă pe teritoriul Republicii Moldova
149
Nedealcov Maria, Coiceanu Ana
Evaluarea acurateţei hărţii fao „acoperirea/ utilizarea teritoriului Republicii Moldova” după metoda fuzzy
155
Cantea Vladislav
Academicianul Ion Toderaş la 65 de ani
165
Duca Gheorghe, Culiuc Leonid, Voloşciuc Leonid, Ungureanu Laurenţia, Zubcov Elena
„Şi in Moldova se nasc oameni” prof. dr. Sergiu Cărăuşu (1907-1997)
171
Mustaţă Gheorghe
Pedologia genetică la 130 de ani
175
Ursu Andrei

Ediţia curentă

journal