Sun Home
Cuprins
Психофизиологические процессы, управляющие поведением, как база совершенствования тестов диагностики осознанности действий во время совершения антисоциальных деяний
4
Furdui Teodor, Ciochină Valentina, Furdui Vlada, Ştirbu Eugeniu, Vrabie Valeria, Beşetea Tatiana, Gheorghiu Zinaida, Televca Valentina, Cazanescu Valentina, Stoian-Tenu Inga
Методологические основы управления технологией возделывания овощных культур
13
Botnari Vasile
Evoluţia calităţii factorilor de mediu in ariile naturale protejate de stat (monumente naturale hidrologice)
21
Tărîţă Anatolie, Lozan Raisa, Sandu Maria, Stegărescu Vasile, Cozari Tudor
Особенности кислотообразующей функции желудка при гиперметаболическом статусе организма
32
Strutinschi Tudor, Organ Alexei, Bodrug Alina, Strocova Valentina
Морфологические изменения кровеносных сосудов тонкой кишки под воздействием хлорида алюминия
40
Iarema O.
Influenţa dietei fără glucide in perioada ontogenezei postnatale timpurii asupra absorbţiei monozaharidelor in intestinul subţire
45
Ceban Larisa
Particularităţi de reglare a status-ului apei plantelor cu diferite strategii morfogenetice de adaptare la secetă
54
Ştefîrţă Anastasia, Melenciuc Mihail, Buceaceaia Svetlana, Aluchi Nicolae
Particularităţile conţinutului compuşilor fosforici la plantele viticole in funcţie de textura solului şi acţiunea stresului hipotermic
64
Negru Petru, Popovici Ana, Şişcanu Gheorghe
Натрий и калий в листьях и корнях растений сои Glycine max L. при повышенном содержании бикарбоната в почве
71
Harciuc Oleg, Mitina Tatiana, Chirilov Alexandru, Baştovaia Svetlana, Chirilov Eleonora, Cozmic Radu
Factorii genetici implicaţi in controlul transgresiilor elementelor de productivitate la Triticum aestivum L
79
Lupaşcu Galina, Sandic Ştefan, Gavzer Svetlana
Genotipuri de Hyssopus officinalis l. cu conţinut şi componenţă diferită a uleiului esenţial
86
Gonceariuc Maria
Utilizarea markerilor moleculari in evaluarea potenţialului de rezistenţă a florii-soarelui la mana
96
Şestacova Tatiana
Particularităţile ecologice ale speciei Microtus arvalis (Rodentia, Cricetidae) in condiţiile aridităţii sporite
101
Sîtnic Veaceslav, Nistreanu Victoria, Savin Anatolie, Larion Alina, Munteanu Andrei, Cemîrtan Nelli
Polimorfismul Rana kl. esculentus (amphibia, ecaudata) in cadrul ariei naturale Cricova-Goian
110
Cîrlig Veaceslav, Cîrlig Tatiana
Efectul unor surse de carbon şi azot asupra acumulării biomasei, carbohidraţilor şi mananilor la tulpina de levuri saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-18
118
Molodoi Elena, Usatîi Agafia, Efremova Nadejda, Bejenaru (Fulga) Ludmila, Chiseliţa Natalia, Borisova Tamara
Activitatea antioxidantă a haematococcus pluvialis la diferite etape ale ciclului vital in prezenţa compuşilor coordinativi ai Co cu bazele Schiff
126
Cepoi Liliana, Rudi Ludmila, Miscu Vera, Chiriac Tatiana, Ghelbet Viorica, Iaţco Iulia, Coropceanu Eduard, Pisarenco Maia, Rudic Valeriu
Proprietăţile fizico-chimice ale preparatului enzimatic amilolitic recuperat din lichidul cultural al tulpinii Aspergillus niger 33-19 CNMN FD 02A
136
Stratan-Binzari Maria, Ciloci (Deseatnic) Alexandra
Unele aspecte fiziologice ale cultivării algei Anabaenopsis sp. pe diferite medii nutritive
143
Dobrojan Sergiu, Stratulat Irina, Dobrojan Galina, Trofim Alina, Donţu Natalia, Negara Corina
Efectorii sintezei catalazei ca factori reglatori ai activităţii biosintetice a micromicetei Penicillium funiculosum CNMN FD 11
147
Sîrbu Tamara, Burţeva Svetlana, Stepanov Vitalie, Turtă Constantin
Cernoziomul – solul garniţelor
155
Ursu Andrei, Cuza Petru, Gheorghe Florenţa
Evaluarea condiţiilor agrometeorologice de formare a productivităţii viţei de vie pe teritoriul Republicii Moldova
161
Nedealcov Maria, Sîrbu Rodica
Productivitatea griului de toamnă in contextul modificării climei regionale
166
Coiceanu Ana
Evaluarea convenţională a acurateţei tematice a hărţii FAO „acoperirea/utilizarea teritoriului Republicii Moldova”
170
Cantea Vladislav
Profesorul Alexandru Dascaliuc la 70 de ani
181
Botnari Vasile, Andronic Larisa
Recenzie asupra monografiei “Bazele imunogenetice ale rezistentei culturilor leguminoase la fitopatogeni”. Autor Liubov Coreţchi
183
Găină Boris, Voloşciuc Leonid
Recenzie asupra monografiei „Aritmiile cardiace şi insuficienţa cardiacă cronică la copii şi adolescenţi. Aspecte de diagnostic şi tratament ”. Autor Grosu Victoria, doctor in medicină.
186
Mihu Ion

Ediţia curentă

journal