Sun Home
Rezumat

Istoria fondării şi activităţii societăţii ştiinţifice a geneticienilor şi amelioratorilor din Republica Moldova
Fondarea Societăţii Ştiinţice a Geneticienilor şi Amelioratorilor din Republica Moldova a fost posibilă datorită capacităţii organiza-torice a academicianului Anatol Kovarski, care din primele zile de activitate în calitate de şef al catedrei de ameliorare şi produce- rea seminţelor (astăzi – catedra de ameliorare,genetică şi biotehnologie a plantelor agricole)a Institutului Agricol din Chişinău (astăzi Universitatea Agrară de Stat din Moldova) a implementat metoda de integrare a lucrului de pregătire a cadrelor la catedră cu activi-tatea ştiinţică a Staţiunii de ameliorare şi genetică a culturilor de câmp din cadrul aceluiaşi Institut.

Antioxidant activity of ethanol extracts from Spirulina and Nostoc
It is known that development of broad spectrum of inflammatory diseases if followed by rapid increase of free radicals level, which initiate the reactions of peroxide oxidation of lipids and bio-molecules denaturation.

About the homeostatic theory of double fecundation of an-giosperms plants
Interest to reproduction of living organisms on the earth is still alive and has begun even from ancient times. The researches and phrases of great Aristotel certify this. Let’s mention the phrases of embryologist F. Lili (1925): “The great problem of fecundation has always been the most complicated problem for a human”.

Evidence of meiotic recombination in virus infected tomato
Plant nonspecific lipid transfer proteins (nsLTPs) are a group of small, basic-soluble proteins. Plant nsLTPs have been purified from various sources such as wheat, maize, apricot, rice, pepper, and others (Jegou et al.,2000; Douliez et al., 2001; Kader, 1996; Jung et al., 2006).Pagina 1 din 4

Ediţia curentă

journal