Sun Home
Abstract

Основные онтогенетические особенности развития и проявления психики и психического здоровья, факторы и условия, влияющие на них

În articol sunt elucidate particularitățile caracteristice reacțiilor și proceselor psihice, ce determină dezvoltarea și manifestarea psihicului și sănătății psihice în diferite etape ontogenetice de creștere și dezvoltare. În total au fost descrise 13 etape, structurate în trei perioade ontogenetice, dintre care, patru etape sunt vulnerabile, patru – critice și trei – de degradare biologică și psihică precoce. Șase etape ontogenetice reprezintă cele mai eficiente în crearea și menținerea dirijată a sănătății. Psihosano-, psihodissano- sau psihopatogenitatea influenței factorilor psihogeni depinde de estimarea de către subiect a semnificației acestora pentru sine și pentru alții, de intensitatea, durata și caracterul de acțiune, și de atingerea / neatingerea rezultatului dorit. Bibl. – 17.

Sănătatea şi alimentaţia – o nouă paradigmă

Noua paradigmă a sistemului de alimentaţie individual-tipologic ne obligă să soluţionăm probleme din domeniul menținerii sănătății și prevenirii bolilor cronice. Articolul conține principii complet noi ale sistemului de alimentaţie în terapia dietetică normală și funcțională, care nu au analog în practica mondială. Punerea în aplicare a principiilor elaborate de noi va conduce la menţinerea cu succes a sănătății, facilitarea utilizării mai eficiente a factorilor alimentari în prevenirea bolilor cronice.

Registrul național al celor mai periculoase specii de insecte din fauna Republicii Moldova.

În lucrare este prezentat primul Registru național al celor mai periculoase specii de insecte din Republica Moldova, cu impact economic, ecologic și fitosanitar, care include 100 de specii de dăunători, pentru care sunt prezentate denumirea în latină şi română, poziția sistematică, aria de răspândire și modul de dăunare. Insectele sunt clasificate în 4 categorii în dependență de pericolele provocate asupra: sănătății omului și animalelor (15 specii), biocenozelor naturale (15 specii), stării fitosanitare a agroecosistemelor (53 de specii), obiectelor casnice și a produselor depozitate (17 specii).

Oсобенности состояния ментального здоровья у лиц с хроническими гепатопатиями (обзор литературы).

Persoanele cu hepatopatii cronice prezintă o gamă largă de tulburări de sănătate mintală. Aceste modificări sunt semnificativ frecvente la pacienții cu hepatopatii cronice și joacă un rol important în dezvoltarea bolilor hepatice. Majoritatea pacienților la etapa inițială au simptome de tulburări astenice și emoționale, care se manifestă pe parcursul bolii. Conștientizarea pacienților despre boala lor contribuie la perturbarea diferitor aspecte ale vieții și la schimbarea modului de comportament social. Studierea stării de sănătate mintală a persoanelor cu hepatopatii cronice și identificarea reacțiilor caracteristice la stresul cronic poate fi folosită ca bază pentru implementarea unei strategii de îmbunătățire a calității vieții pacienților.

Coordination compound as inhibitor of superoxid radical.

A fost obținut un nou compus coordinativ biologic activ, nitratul de cupru [2 - ({2 [(ethylsulfanyl) (prop-2-en-1-yl) carbononoimidooyl] -hydrazinylidene} methyl) phenolate], care face parte din clasa isotiosemicarbazidelor metalelor de tranziție.S-a stabilit că acesta exercită proprietăți anti radicalice performante la acțiunea moleculei organice cu radicalul superoxidic. Datorită acestei poroprietăți compusul obținut poate avea o potențială aplicare in medicină in calitate de inhibitor al radicalilor superoxidici in corpul uman, care poate duce la prevenirea deteriorării tesutului cellular, aterosclerozii si carcinogenezei.Compusul coordinativ sintetizat extinde arsenalul inhibitorilor de radicali superoxidici cu activitate biologică importanta.

Afectarea duodenului la pacienții cu hepatită cronică virală C.

Afectare erozivă a duodenului în hepatita cronică virală C a fost detectată mai des decât în gastrita cronică cu gradul crescut de diseminare a Helicobacter pylori asupra mucoasei gastrice. Deteriorarea duodenului detectat în hepatita cronică virală C are mecanisme patogenetice complexe și depinde nu numai de infecția cu Helicobacter pylori, ci și de persistența virusului HCV, a sistemului antioxidant, dar și de peroxidarea lipidelor.

Nivelul critic al conţinutului relativ de apă pentru declanşarea sporirii esenţiale a conţinutului de prolină în frunzele plantelor de soia la acţiunea condiţiilor stresogene.

Scopul lucrării constă în evidenţierea nivelului critic al valorii conţinutului relativ de apă în frunze, ce condiţionează declanşarea sporirii esenţiale a conţinutului de prolină. S-a stabilit, că pentru plantele de soia Glycine max L., conținutul de prolină liberă în frunze crește semnificativ (mai mult de 2000 ppm m.u.) cu o scădere a conținutului relativ de apă în frunze sub 75% (sporirea deficitului de apă mai mult de 25%). Conținutul de prolină liberă, ca indicator biochimic al stresului, este sensibil la niveluri de stres sever. În intervalul intermediar a conținutului relativ de apă în frunze (75-85%), modifcările conținutului de prolină liberă în ele în funcţie de acţiunea factorilor de mediu necesită investigaţii speciale.

Genotipare multilocus pentru markerii candidați ai sintezei compușilor terpenici la Origanum vulgare ssp. Vulgare.

A fost evaluată, în premieră, diversitatea genetică intra- și interpopulațională a plantelor de O. vulgare ssp. vulgare din colecția Grădinii Botanice Naționale (Institut) „Alexandru Ciubotaru” (GBNI) și flora spontană a Republicii Moldova (rezervația Orheiul Vechi, s. Butuceni) prin genotiparea cu 11 markeri funcționali (EST-SSR) în scopul identificării polimorfismului multilocus asociat sintezei compușilor terpenici. Analiza structurii alelice a locilor, indicilor de diferențiere genetică (He, Ho, F, GST, FSR, FRT), a pus în evidență diversitatea și frecvența alelelor, variabilitatea genetică intrapopulațională mare la subpopulațiile din flora spontană (42%) față de cele din colecție (26%) și interpopulațională moderată (7%). Sistemul multilocus studiat diferențiază bine subpopulațiile din habitatul natural și slab cele de la GBNI. Primerii specifici EST-SSR (OR09, OR10, OR12, OR13, OR14, OR27, OR40, OR44, OR64, OR75 și OR81) prezintă interes în cercetarea variabilității moleculare intraspecifice corelată cu profilul terpenic și în identificarea genelor TPS candidat la această specie de plantă medicinală și aromatică.

Starea hidrochimică a unor heleșteie din raionul Nisporeni.

Lucrarea include rezultatele cercetării stării hidrochimice a trei heleșteie din raionul Nisporeni (Călimănești, Grozești și Nisporeni) din Republica Moldova. Evaluarea calității apei în perioada de vară și toamnă 2018 a fost bazată pe studierea indicatorilor fizico-chimici: temperatură, pH, oxigen, sulfaţi, cloruri, hidrogenocarbonaţi, duritate, mineralizare și elemente nutritive (compuși ai azotului și fosforului). A fost determinat nivelul de corespundere a calităţii apei heleşteielor pentru creşterea peştilor.

Pseudomonas fluorescens, remediu biologic în combaterea nematodului Ditylenchus destructor la cartofii seminceri.

În experiențe vegetative a fost testată eficacitatea tulpinii de bacterii Pseudomonas fluorescens CNM-PFB-01 din Colecţia Naţională de Microorganisme Nepatogene, utilizată în combaterea nematodului Ditylenchus destructor la cartofii seminceri de soi Irga, infestați în primele faze (1, 2) de ditilenhoză. A fost utilizat lichidul cultural al bacteriilor cu titru de circa 109 cel./ml, care a fost diluat în proporție de 1:300. Timpul expunerii a constituit 20 de ore. S-a observat că, în fenofaza răsărire-îmbobocire, plantele de pe lotul V1 (cartofi infestaţi şi trataţi) s-au dezvoltat normal, la nivelul lotului M2 (cartofi neinfestaţi şi netrataţi). Recolta obținută în V1 a fost de 1,7 ori mai mare decât în M2, iar invazia cu D.destructor a descrescut semnificativ comparativ cu cea semnalată în lotul martor M1 (infestat şi netratat).Page 1 from 3

Сurrent edition

journal