Conducerea Academiei de Științe

 

Ion Tighineanu

Președintele Academiei de Științe a Moldovei
Academician, doctor habilitat în fizică, profesor universitar
Specialitatea - Nanotehnologii

Scrie în adresa Președintelui

 

   

Boris Gaina

Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei
Coordonator al Secției Științe ale Vieții
Academician, doctor habilitat, profesor universitar
Specialitatea - tehnologii alimentare
 

Scrie în adresa vicepreședintelui

   

Svetlana Cojocaru

Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei
 Coordonator al Secției Științe exacte și inginerești
Membru corespondent, doctor habilitat, profesor cercetător
Specialitatea - bazele teoretice ale informaticii
 

Scrie în adresa vicepreședintelui

 

   

Victor Moraru 

 Vicepreședinte al Academiei de Științe a Moldovei
Coordonatorul Secției Științe sociale, economice, umanistice și arte
Membru corespondent, doctor habilitat, profesor universitar
Specialitatea - ştiinţe politice
 

  Scrie în adresa vicepreședintelui

   

Liliana Condraticova

Secretar științific general,
doctor habilitat în studiul artelor şi culturologie,
specialitatea - Teoria şi istoria artelor plastice,
doctor habilitat în istorie, specialitatea - istoria românilor,
conferenţiar cercetător

Scrie în adresa Secretarului ştiinţific general